cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

EHF eller PDF

by Thorkil Kolstad

Er det noen måte vi kan se forskjell på om en inngående faktura er kommet inn i Doksenter via pdf (skanningskonto) eller vanlig ehf format?

5 REPLIES 5
CONTRIBUTOR ***

by Torill

I autoinvoice loggen , på Visma.net, der ser man i kolonne Mottatt fra om det er Skannet (PDF) eller E-faktura.  Men i DC der finner man det vel ikkje nei.

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Trenger hjelp med dette

 elektroniske fakturaer i Elektronisk Handels Format (EHF)

by Svein Holanger

Ja, absolutt. Ønsket er notert.

by Thorkil Kolstad

Hadde vært greit om det var mulig å tydeliggjøre dette enda bedre med f.eks. en tag i notatfeltet (i dag ) for om det er kommet inn via EHF eller PDF.

by Svein Holanger

Hvis den er skannet av skannings-senteret, så har du kun fått med deg noen få felter i XML-filen. Hvis den har kommet inn som en elektronisk faktura, så har du mange flere felter med verdier i.