cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Feilmelding mva

by Vivian Andersen

Vi sender ut abonnementsfaktura som er identiske, men på en del fakturaer får vi feil med følgende melding:

Fakturaen feilet ved konvertering til EHF-formatet. Feilmelding:
EHF output failed for PEPPOL: [b90132d6-772f-4602-a6f7-bd676ecd6583] [BII2-T10-R058]-Invoice total without VAT MUST be equal to the sum of VAT category taxable amounts [BII2-T10-R052]-An invoice total without VAT MUST equal the sum of line amounts plus th

Er det noe måte å se fila som sendes for å finne ut hva forskjellen på to tilsynelatende identiske fakturaer til 2 forskjellige kunder er? Vår support har ikke klart å hjelpe oss. Er det noen andre som har tips til hva som kan være løsningen?

3 REPLIES 3

by Svein Holanger

Hei

Dette betyr at summen av MVA på linjene ikke stemmer total MVA. Det kan være små ører feil eller type felter i hodet på faktura. Kanskje er det fakturagebyret som er problemet. Alle som blir sendt via PEPPOL må gjennom en validator som som krever at summen av MVA på linjene stemmer med sum MVA på fakturaen. Fakturaer som ikke sendes via PEPPOL (f. eks til andre AutoInvoice-kunder), kjøres ikke gjennom denne validatoren.

Be din Visma-partner se på hvordan dere legger til fakturagebyr, evt med hjelp fra Visma-partnersupport.

CONTRIBUTOR *

Hva må det gjøres her i dette tilfellet? Må fakturaen krediteres eller kan det ordnes på annet vis?

Hvis det først er feil i datafilen sendt til AutoInvoice, og slike feilmeldinger kommer opp, så kan man velge å sende den per epost eller på papir. Dette gjøres ved å "reroute" fakturaen i AutoInvoice-portalen. Hvis den skal sendes elektronisk, så må man kreditere, rette feilen og sende den på nytt.