Mijn Communities
Help
RenéA
CHAMPION *

Compensatie Feestdagen Fst.dag Verlofadministratie i.c.m. Roosterpakket

door RenéA

Wij hebben in de Verlofadministratie een Verlofsoort CFE Compensatie feestdagen aangemaakt waardoor automatisch deze compensatie op de verlofkaart wordt berekend op basis van de feestdagen op de Feestdagenkalender, datum in dienst en deeltijd-%.

Wij hebben een deel van ons personeel in het roosterpakket Roosterplanning staan en een deel niet.

Bij een overgang naar een andere afdeling kan het voorkomen dat de situatie veranderd m.b.t. verlof tijdens feestdagen en de compensatie daarvan, wanneer een medewerker uit Roosterplanning gaat of er juist in komt is er een andere behandeling. In Roosterplanning wordt het aantal te werken uren direct al verminderd met de ingeboekte feestdagen conform de jaarurensystematiek. De vraag is nu wanneer zo'n overgang plaatsvindt de systematiek van de berekening per Ingangsdatum dient te gebeuren. Maar we zien dat daar nu geen rekening mee lijkt te worden gehouden. Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en kunnen oplossen? Of doen wij iets niet goed?

0 ANTWOORDEN 0