avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

AutoInvoice för Visma.net ERP

av Vismarepresentant1

Det finns flera fördelar med att styra fakturahanteringen mot e-faktura.

   - Säkrare betalning i rätt tid på grund av säkrare adressering till rätt mottagare

   - E-fakturor har en positiv miljöpåverkan

   - Snabbare led-tider

   - Lägre kostnader med porto-optimering

   - Hantering av utskrifter, kuvertering och frankering försvinner

   - Ditt manuella arbete minskar när fakturor tas emot och betalas

Genom porto-optimeringen via AutoInvoice så används den metod som är möjlig och mest kostnadseffektiv:

   1. E-faktura i XML-format 

   2. E-post med bifogad PDF

   3. Brev

Du kan som användare i Visma.net Financials direkt påverka detta genom att se till att dina register är uppdaterade med rätt uppgifter.

 

Kunder

   - Kryssa i Skicka fakturor till AutoInvoice på kundkortet

   - Utöka ditt nätverk med anslutningar i InExchange Network

   - Se till att ha fullständiga faktureringsadressdetaljer på kundkortet i Visma.net Financials. Saknas exempelvis postnummer så uppstår fel

    - Se till att ha e-post registrerat. Detta möjliggör att e-post kan skickas i stället för brev om e-faktura inte är möjligt

   - Fyll i Organisationsnummer och Momsregistreringsnr i rätt format i fliken Leveransadress

   - Fyll i GLN-nummer i fliken Platser

Tänk på att:

   - Tjänsten sätter automatiskt kryss för Skicka faktura via AutoInvoice när du sparar en kund som har Momsregistreringsnr ifyllt om det kan hittas i adressboken för fakturaväxeln. Övriga alternativ avmarkeras automatiskt

   - Formatet kräver att Antal, Beskrivning och Belopp efter rabatter finns på kundfakturan. Rena textrader fungerar inte. Artikelnummer är inte obligatoriskt

   - XML-formatet kräver att priser är Netto (utan moms) på raderna

   - E-fakturor stöttas för B2B (till företag)

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder

 

 

 

Leverantörer

   - Ställ in hur leverantörsfakturorna från Fakturainkorgen ska behandlas

        - Parkera - Fakturan kommer till fönstret Leverantörsfaktura med status Parkerad. Konto och kod-del kan ändras

        - Frisläpp - Fakturan blir frisläppt

        - Skicka för godkännande - Fakturan går till Approval för godkännandeprocess

        - Exkludera från processen - Bluffakturor och andra fakturor som inte ska processeras i systemet. Du kan även använda knappen Radera i Fakturainkorgen men förlorar då historiken

     Inställningen kan göras i inställningar för Leverantörsreskontra, på Leverantörsklasser, på Leverantörer och i Fakturainkorgen. Sätt upp regler för mest effektiv hantering

   - Kryssa i Matcha lagervara under fakturaimport på leverantörskortet för att få kontering från Lagerförda artiklar och i andra hand från Leverantörer

   - Fyll i Organisationsnummer utan bindestreck samt Momsregistreringsnr under fliken Inköpsinställningar på leverantörskortet 

Ekonomi - Leverantörsreskontra - Inställningar - Inställningar - Leverantörsreskontra

Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Leverantörer

 

Tänk på att:

   - Om du får ej lagerförd artikel A-D på leverantörsfaktura som kommer via Fakturainkorgen, radera alltid denna artikel innan du frisläpper fakturan

   - Om du får fakturor gällande Logistik till Fakturainkorgen, så koppla dessa mot inleveranser och skriv in rätt pris enligt fakturan

   - Om Finansbolag är inblandat så anger du leverantörens Organisationsnr och Finansbolagets Bankgiro

   - Använd skanningstjänsten för skanning. De har rätt utrustning

Kontakta din partner om du behöver hjälp med inställningarna.

0 SVAR 0