avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Provision säljare

av Vismarepresentant1

I Visma.net Financials finns möjlighet att låta systemet beräkna provision. Det sker ingen bokföring vid beräkningen men det är ett bra hjälpmedel och underlag för vidare löneutbetalning och bokföring.

Aktivera funktionen provision

Se till att aktivera funktionen Provision under Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Licenshantering - Aktivera/inaktivera funktioner - Provision.

 

Registrera säljare

Skapa Säljare under Kundreskontra - Inställningar - Underhåll - Säljare

Lägg till ett Säljare ID (exempelvis 200).

Lägg till Standardprovision och/eller rader med provision per kund.

Spara.

 

Under fliken Provisionshistorik finns en översikt med data för alla provisionsperioder med säljaren.

Du kan koppla Säljare till Anställd under Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Standardinställningar - Anställda.

 

Inställningar Kundreskontra

Kundreskontra - Inställningar - Kundreskontra

Ställ in om provision ska beräknas Månadsvis, Kvartalsvis, Årsvis eller På redovisningsperiod.

Som Provisionsmetod väljer du Faktura eller Betalning. Antingen sker provisionsberäkningen alltså vid fakturering eller när betalning av fakturan skett och fakturan får status Stängd.

 

Koppla Säljare till Kund och Faktura

Du kan också i kundkortet koppla Säljare till en Kund. Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder - Säljare

Välj en Standard säljare om det finns flera Säljare knutna till kunden.

När du registrerar Kundfaktura måste det finnas en Säljare i fliken Provision säljare. Om standard säljare är knuten till kunden så kommer detta med automatik. Välj annars Säljare från listan. Kundreskontra - Arbetsyta - Registrering - Kundfaktura.

På raden på kundfakturan är Provisionsberättigande ikryssad och Säljare ID synligt.

Provision i Logistik

Ange på artikel om den ska utgöra Underlag för provision. Logistik - Lager - Arbetsyta - Underhåll - Lagerförda artiklar.

 

På försäljningsorderraden är Provisionsberättigande ikryssad och Säljare vald.

I fliken Provision på försäljningsorder syns provisionsdetaljerna.

 

Beräkna provision

Beräkna provision under Kundreskontra - Rutiner - Avslut - Beräkna provision.

För att kunna utföra beräkningen måste tidigare provisionsperioder vara stängda. Kundreskontra - Rutiner - Avslut - Stäng provisionsperiod.

 

Förfrågan

Använd förfrågan Provisionsöversikt och exportera eventuellt till Excel för att få alla detaljer för provisionen. Kundreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Provisionsöversikt.

0 SVAR 0