Mina produkter
Hjälp
Axel85
CONTRIBUTOR *

Rapporter anläggningsregister

av Axel85

Jag saknar en rapport som visar vårt anläggningsregistret som följer lagen i Sverige. 

Väldigt pinsamt att berätta för våra revisorer att vi använder ett system där man inte kan följa svensk lag.  Borde funnits för länge sen men jag behöver de så snart som möjligt en rapport där jag kan få ut ett anläggningsregister enligt de lagar vi ska följa i svensk redovisning. 


De som är basic för alla företag i Sverige: 

Anskaffningsdatum, anläggningstyp, anskaffningsvärde, avskrivningstid, ackumulerade avskrivningar, årets avskrivningar och restvärde. 


Sen finns de ytterligare information man skulle kunna lägga till. Men ovan ska kunna gå att få ut i ett bokföringsprogram där man köpt till en modul för anläggningsregister. 

 

Vilka uppgifter ska ett anläggningsregister innehålla?

Ett anläggningsregister ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.5 för varje enskild tillgång innehålla uppgifter

  • som gör det möjligt att identifiera tillgången
  • om anskaffningsvärde
  • om anskaffningstidpunkt
  • om beräknat restvärde
  • om nyttjandeperiod
  • ackumulerade avskrivningar
  • omklassificeringar

4.6 I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska anläggningsregistret, utöver vad som anges i punkt 4.5, innehålla uppgift om a) tidpunkt för uppskrivning, b) ackumulerade uppskrivningar, och c) korrigeringar av tidigare års uppskrivningar.

 4.7 Har en tillgång överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret, ska anläggningsregistret innehålla uppgift om detta.

4 SVAR 4
Emmeli Orselius
PARTNER

av Emmeli Orselius

Hej Axel,

 

Håller med dig - det finns ingen bra rapport som visar allt på en gång. Vi har som standard att lägga in en egenkomponerad rapport som uppfyller detta behov. Det finns också flera smarta saker man kan göra i listan över anläggningar för att få tillgång till dessa värden redan i denna vy.

 

Hör med din Visma.Net-partner om du behöver stöd i att få till detta - lycka till!

 

/Emmeli Orselius, UCS One Business

Vänliga hälsningar
Emmeli Orselius
UCS One Business
Axel85
CONTRIBUTOR *

av Axel85

Jag förstår ju att ni tycker att man ska gå till sin partner för att få detta. Men de bästa hade ju varit att ni ger feedback till Visma att detta bör finnas enligt svenska lagar och att de tar fram en rapport. 

Niclas_Tafvelin
PARTNER

av Niclas_Tafvelin

Hej

Allt det där finns ju som jag ser det! Ännu bättre möjlighet är att du kan ge din revisor tillgång till systemet för att granska vilken detalj som helst. Din Visma.net-partner kan säkert hjälpa dig med detta.


//Niclas Tafvelin, WH Group AB
Axel85
CONTRIBUTOR *

av Axel85

Allt finns men i flera olika rapporter. Sen ser jag inte varför en revisor skulle vilja gå in i ett system och försöka hitta rätt information själv? Jag har själv jobbat som revisor och om detta var fallet hos en av mina kunder så hade de fått betala extra för att jag ska hämta information som ska finnas färdigt i bokslutet. Att jag dessutom skulle behöva ta fram olika rapporter och sitta och klippa och klistra för att få de rätt så hade de blivit dyrt.  

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här