Mina produkter
Hjälp
Ildiko Wass
CONTRIBUTOR **

Stänga perioder i redovisning per företagsdel

av Ildiko Wass

Jag önskar kunna stänga perioder i redovisningen per företagsdel - idag när jag är klar med en gren, kan inte stänga perioden bara för den grenen och kunna jobba vidare med de andra utan allting blir stängd. De grenar jag är klar med kan bokas på medvetet eller av misstag ifall jag stänger perioden när alla grenar är klara. Även när jag väljer att kunna bokföra på stängd period borde kunna väljas vilken period man behöver arbeta med så att man inte öppnar upp alla grenars alla perioder. detta är en stor brist anser jag.

tack !

mvh ildi wass

1 SVAR 1
Thomas Mostrom
PARTNER

av Thomas Mostrom

Hej, Ildiko

 

Jag håller med att denna möjlighet skall finnas när fler använder modulen Branches/Företagsgrenar.

 

Då standard uppsättning är att de olika företagsgrenarna ligger i samma huvudbok kan det dock vara svårt att programmera för utvecklarna.

 

Eventuellt skulle man kunna få till det om man sätter upp företagsgrenar med egna huvudböcker, emedan det bör nog endast användas om de olika företagsgrenarna är egna legala enheter.

 

Men lägg gärna detta förslag som en ny Idé under menyn Idéer.

Thomas Moström

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här