Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Olika kontering av utlägg beroende på eventuell vidarefakturering?

av Anonymous

Detta gäller flera kostnadstyper, t ex ”Resa”, som inkluderar t ex  tågbiljetter och hotell, eller traktamenten, eller annat köp mot kvitto som en kund ska betala. Vi behöver alltså skilja på vilka kostnader som ingår i bolagets overhead, och vilka kostnader som ”kvittas” då de faktureras vidare till kund.

 

Lösningen kan vara t ex ett kryss vid utläggsregistreringen, där markeringen styr att kostnaden t ex förs mot konto 4611 (dvs bor från overhead) om det ska betalas av kund. Om kryss saknas ligger standardkontoplanen för kostnader default.

 

Finns en lösning i visma.net för detta behov, och hur fungerar i så fall den? Stort tack på förhand för svar i denna fråga 😊!

 

(Vi arbetar i övrigt med en integration mot Visma Lön 600)

2 SVAR 2
Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej Emma, stort tack för detta svar! Det kommer att vara till stor hjälp när vi ska justera detta, då vet jag att det går och vilket som blir den bästa lösningen. 

Godkänd lösning
Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej Spångamamman! 

 

Vid behov av att skilja på hur resekostnader ska hanteras efter registrering av användarna i Visma.net Project Managment så görs det enklast genom att skapa olika resekostnadstyper enligt behov och ändamål. 

 

Exempelvis om du har 2 olika typer av resekostnader som ska bokföras mot olika konton så skapar du 2 olika resekostnadstyper som då har unika koder även i Project Managments systeminställningar. Dessa ska även läggas upp i Visma Lön 600s register för tid- och utläggskoder och kopplas mot korrekt löneart som i sin tur är kopplade mot rätt bokföringskonto i löneprogrammet. Ska någon reseutläggskod inte inkluderas väljer du <används ej>. 

När du sedan läser in löneredovisningsfilen från Project Management till Visma Lön så får du med resekostnaderna och med hjälp av koderna är dessa är kopplade mot rätt löneart och bokföringskonto. 

 

I Project Management kan du också i projektets prissättning (Fliken Finanser - Ange priser) alltid ställa in vilka resekostnader som ska faktureras vidare eller inte i projektet även. 

 

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna annars så hjälper vi dig vidare 🙂 

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här