My Products
Help
nils_tradingapp
CONTRIBUTOR *

Hämta access code misslyckas

by nils_tradingapp

Hej, jag har skapat en applikation, kopplat den till SalesOrder API, publicerat på App Store och kopplat till min Visma.net-instans. Detta ska vara tillräckligt för att hämta en accesskod, om jag förstår det hela rätt.

 

Jag provar med URL:en (som jag tagit från ert Phyton-exempel)

https://connect.visma.com/connect/token&client_id=isv_2b...&client_secret=kLoxc...&scope='visma.net.... visma.net.erp.salesorder:read'&tenant_id=dc.....

 

När jag klistrar in den i Firefox får jag tillbaka kod 404.

Om jag bara provar med https://connect.visma.com/connect/token får jag upp en sida som säger invalid request, så det måste vara något annat som ger kod 404. Vad har jag gjort för fel?

 

Hälsningar

NIls

3 REPLIES 3
Yıldırım
VISMA

by Yıldırım

Hello, please review the document > Getting started with Visma Developer Portal

You should be able to integrate with the Sales Order Service API by following each step described in the documentation. 

 

If you still need any information, let us know. 

Thanks. 

nils_tradingapp
CONTRIBUTOR *

Hi, I have read the document and followed the steps. This is what I sent:

 

curl --request POST --url https://connect.visma.com/connect/token --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --data 'grant_type=client_credentials&scope=visma.net.erp.salesorder:read visma.net.erp.salesorder:write&client_id=isv_2b.....82&client_secret=kL.....bW&tenant_id=dc.....dd'

 

The response is
{"error":"invalid_client"}

 

I have followed the manual and the Python example you have published. I would appreciate if you can have a look at the statement and the error message and tell me what is wrong.

 

Thanking you in advance,
Nils

 

Accepted solution
Magnus Johnsen
VISMA

Hi,

Please make sure that the tenant is connected to your app(under Integrations -> Customer) and that the clientID you are using is the same as the ID specified in the developerportal(under details):

2023-08-21 12_38_46-Visma Developer Portal - Brave.png