cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

AllanEgebjerg
CONTRIBUTOR **

Kan ikke oppdatere serienummeret på allokeringer via api

by AllanEgebjerg (Updated ‎01-02-2021 10:11 by AllanEgebjerg )

Jeg prøver å oppdatere en levering via [PUT] /api/controller/api/v1/shipment/{shipmentNbr}
Varen er satt til "Sporing spor serienumre", og jeg kan via Financials fint få lov til å lage tildelinger og koble serienummer på. Men når jeg prøver å gjøre det samme via api, blir ikke allokeringene oppdatert med serienumrene jeg spesifiserer. I stedet er alle linjene satt med serienummeret som er spesifisert på shipmentDetailLines (jeg har ikke lov til å utelate serienummeret på shipmentDetailLines)

 

Her er hva jeg prøver:

 

 

{
 "shipmentType": {
  "value": "Issue"
 },
 "operation": {
  "value": "Issue"
 },
 "shipmentDate": {
  "value": "2020-12-30T15:41:38.044Z"
 },
 "shipmentDetailLines": [
  {
   "operation": "Update",
   "lineNumber": {
    "value": 1
   },
   "lotSerialNbr": {
    "value": ""
   },      
   "allocations": [
    {
     "operation": "Insert",
     "lineNbr": {
      "value": 5
     },
	 "lotSerialNbr": {
      "value": "123452"
     },
	 "quantity": {
      "value": "1"
     }
    }, 
{
     "operation": "Update",
     "lineNbr": {
      "value": 6
     },
	 "lotSerialNbr": {
      "value": "123453"
     },
	 "quantity": {
      "value": "1"
     }
    },
{
     "operation": "Update",
     "lineNbr": {
      "value": 7
     },
	 "lotSerialNbr": {
      "value": "123454"
     },
	 "quantity": {
      "value": "1"
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

 

 

 

 

Resultat i Financials

2021-02-01 10_07_15-Leveranser og 18 flere sider - Arbejde - Microsoft​ Edge.png

3 REPLIES 3
AllanEgebjerg
CONTRIBUTOR **

by AllanEgebjerg

Det kaldes "lotSerialNumber" i "allocations", vs"lotSerialNbr" i "shipmentDetailLines"

khwilhelmsen
CONTRIBUTOR *

by khwilhelmsen

kan du prøve å legge til "location" og "expirationDate" under "allocations"? Det gjorde susen for meg for en tid tilbake.

 

Eks: 

 {
"operation": "Insert",
"lineNbr": { "value": 5 },
"location": { "value": 1 },
"lotSerialNbr": { "value": "123452" },
"quantity": {"value": "1" },
"expirationDate": {"value": "2021-02-05T00:00:00" }
}

 

 

AllanEgebjerg
CONTRIBUTOR **

by AllanEgebjerg

Hvorfor oppdateres ikke Lot / Serienummer på allokeringerne mine som angitt i api kaldet?

De overtar ganske enkelt innholdet fra $.shipmentDetailLines.lotSerialNbr?