cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

kristinpridok
CONTRIBUTOR *

efaktura EHF egendefinerte properties på faktura-linjer

by kristinpridok

Hei!

Vi er på vei til å lage en integrasjon mot Visma eAccounting for fysioterapeuter og kiropraktorer. 

De er veldig opptatt av å kunne sende EHF til forsikringskunder.

På disse EHF-fakturaene er det krav til å fylle ut ordrereferenase på en spesiell måte og det må være mulig å ha med spesielle properties per invoice linje. 

 

Er det mulig å få til fra Visma eAccounting? Eller enda viktigere er det mulig å få til via API-et?

Jeg har sett igjennom API-dokumentasjonen, men greide ikke å finne det der. 

0 REPLIES 0