Mijn Communities
Help
Sebastian Visser
CONTRIBUTOR **

Kostenplaats (segmentwaarden) in Auditfile

door Sebastian Visser

Wij krijgen van de controlerend accountant terug dat er geen kostenplaatsen en kostensoorten (segmentwaarden) mee geëxporteerd worden in een Auditfile. Is hier een oplossing voor?

1 ANTWOORD 1

door sanderdercksen

Helaas biedt Visma.net geen informatie over de subrekening in de auditfile. Deze wordt enkel op het niveau van de Grootboekrekening gespecificeerd.