AndisN
CHAMPION **

Apsaimniekošana. MWh un ūdens apjoms ūdens uzsildīšanai pēc normām

autors AndisN

Mājas apjoma aprēķinā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas apjomu Horizon šobrīd aprēķina, ūdens uzsildīšanas tarifu reizinot ar individuālo karstā ūdens skaitītāju uzskaitīto ūdens apjomu un dalot ar siltumenerģijas tarifu. Taču siltumenerģijas apjoma aprēķinā netiek ņemts vērā tas karstā ūdens apjoms, kas tiek patērēts dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem - apjoma aprēķins pēc normām. Līdz ar to, siltumenerģijas apjoma aprēķinā veidojas kļūdas. Kā iekļaut ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas apjoma aprēķinā arī siltumenerģijas apjomu, kas patērēts ūdens uzsildīšanai dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem? Izskatā Atskaites - NĪP - Aprēķiniem - Mājas aprēķinu pārskats, Horizon neļauj pievienot kolonu "Karstā ūdens daudzums, pēc normām". Vai šo daudzumu varam redzēt tikai pēc rēķinu sagatavošanas?

4 ATBILDES 4
Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

Šis iespējams sasaucas ar iepriekšējo: https://community.visma.com/t5/Forums/Apsaimniekosana-Ka-ieklaut-majas-udens-starpibas-aprekina-uden...

 

Te arī jautājums, vai vispār aprēķins pēc normām ir nepieciešams? vai šajos gadījumos  rēķina arī ūdens starpības? Karstā ūdens starpība, tad arī jāpieskaita klāt, lai iegūtu MWH, cik izlietotas uzsildīšanai.

 

Kad ir skaidri saprotams, kas tieši jāsarēķina, tad var aprēķina algoritmus mainīt. 

 

Par mājas aprēķinu pārskatu

Kas tā ir par kolonu "Karstā ūdens daudzums, pēc normām"? Tajā pārskatā var redzēt tos ciparus, kas ir caur Mājas aprēķinu sarēķināti.

AndisN
CHAMPION **

autors AndisN

Protams, ka vienmēr pastāv iespēja neveikt karstā ūdens apjoma aprēķinu pēc normām. Esam jau savulaik to praktizējuši. Kas notiek realitātē? Tie klienti, kuru karstā ūdens skaitītājiem beidzās derīguma termiņš, atklāja, ka izdevīgāk ir samaksāt aukstā ūdens starpību un karsto ūdeni lietot bez ierobežojumiem un bez maksas, uz kaimiņu rēķina. Tas ir pretrunā ar mūsu uzņēmumā ieviestajiem likumīgu, godīgu un taisnīgu aprēķinu principiem. Iepriekšējā programmā nebija problēmu, jo ūdens apjoms gan pēc dzīvokļu skaitītājiem, gan pēc normām tika aprēķināts vienā blokā un summējās. Turpretī Horizon vienu summu aprēķina Mājas apjomā, savukārt otru - Apjoma aprēķinu, un sadabūt šīs naidīgās nometnes kopā ir neiespējamā misija. Ja to varētu izdarīt, tad jau pēc kopējā karstā ūdens apjoma iegūt attiecīgās MWh, un tālāk pareizi aprēķināt tās MWh, ka attiecas tikai uz apkuri - tās ir pāris matemātiskas darbības.

Šo pašu principu var attiecināt uz ūdens starpības aprēķinu. Ja Mājas apjoma aprēķina algoritmā būtu iespējams iekļaut to karstā ūdens apjomu, kuru  Apjoma aprēķins iegūst no līgumu mainīgajiem, tad arī mājas ūdens starpība, iespējams, aprēķinātos pareizi.

Par mājas aprēķinu pārskatu. Ja tajā citastarp ir pieejami dati par personu skaitu dzīvokļos, par aukstā ūdens apjomu pēc skaitītājiem dzīvokļos, par karstā ūdens apjomu pēc skaitītājiem dzīvokļos, tad pēc loģikas, vajadzētu būt arī datiem par karstā ūdens apjomu pēc normām dzīvokļos, bez kura šis pārskats ir ne tikai nepilnīgs, bet pat maldinošs, jo piedāvā nepareizus datus par reāli aprēķināto karstā ūdens patēriņu mājā izvēlētajā periodā. Sekas jau tagad atspoguļojas grāmatvedības atskaitēs.

Accepted solution
Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

Labdien!

 

Lai Mājas aprēķinā iegūtu sasummētus tos pašus daudzumus, kas jau ir sarēķināti pa līgumiem Apjoma aprēķinā, var izmantot Apjoma summēšanas metodi, kas datus iegūst no Apjoma aprēķina detalizācijas atskaites.

 

Piemērs:

 

1) Atskaites - NĪP - Aprēķiniem - Apjoma aprēķina detalizācija

Šajā atskaitē jāizveido filtrs, kas atlasa vajadzīgās apjoma aprēķina rindas - pēc pakalpojuma, pakalpojuma grupas, vai kādiem citiem laukiem, tā lai būtu ietverts viss, kas skaita ūdens apjomu m3.

Apjom_1.png

 

2) Pamatdati - NĪP - Aprēķiniem - Apjoma aprēķinu metodes

Izveido Apjoma summēšanas metodi, norādot iepriekš izveidoto filtru. Šo metodi piesaista Mājas kartītē un norāda kādu mainīgo vēlas aprēķināt.Apjom_2.png

 

3) Dokumenti - NĪP - Mājas apjoma aprēķins

Pēc tam, kad Līgumu apjoma aprēķinā ir sarēķināts viss, kas nosaka ūdens apjomu m3, var rēķināt Mājas aprēķinu. 
Apjom_3.png

 

AndisN
CHAMPION **

autors AndisN

Paldies! Ļoti iespējams, ka šis risinājums noderēs, lai iegūtu kopējo aprēķināto karstā ūdens apjomu (summējot pēc individuālajiem skaitītājiem un pēc normām). Pēc iegūtā karstā ūdens apjoma, excel tabulā sarēķināšu, kādai summai no kopējās mājas siltumenerģijas jāpaliek uz apkures izdevumiem, un salīdzināšu ar Horizon aprēķināto. Nesakritību gadījumā varēšu koriģēt uz apkuri sadalāmo summu tieši pieņemšanas nodošanas aktā, lai klienti saņemtu korektus rēķinus.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām