marc2
CONTRIBUTOR ***

Salary / human resources module

autors marc2

Okay, I have AP/AR/Billing/General ledger, Balance sheet, P/L and VAT reporting down pretty good and submitted the first EDS report for VAT.

 

The salary module however leaves me slumped in a chair considering checking into a insane asylum. The ~300 page manual is helpful, but maybe a quickguide can be produced :-). I had no idea a system so complex could be produced in a country with 1,8 million.

 

Anyhow, need to get it working and I don't care about anything but being able to a monthly (net) amount based on a monthly agreement. The rest of the system that seem to detail the nail polish used during the second week of parental leave is not my cup of tea...

 

So the "Personas kartina" is setup ok I think. Then I have two options as far as I see - "Working hours reporting" and "Single pay for employees". Which is the best option for a monthly salary where I set the "net" amount as I please each month?

 

Regardless of what I do I get a bunch of errors on the screen:

 

https://imgur.com/a/6EEbF5W

https://imgur.com/a/IoRssLH

 

I need to select "Standarta" which is already selected in all locations.

 

If I use "Darba laiks uzkaite" I get an error that "Salary type required" but there is no field called that anywhere.

 

https://imgur.com/a/VAsw1fw

 

I managed to create an instance of "Single pay for employees". It then stays as a draft and I cannot post/execute it. Not sure how to proceed from there. Cannot see the deductions and social fees...

 

All I want to do is:

1. Add employee.

2. Pay him and get numbers.

3. Submit report to EDS and pay gov.

 

 

 

 

 

4 ATBILDES 4
Gunta_AlianseTM
PARTNER

autors Gunta_AlianseTM

Ieteiktu Jums vēsties pie sava HORIZON konsultanta, bet algu aprēķinam ir vienreizēji sagatavošanās darbi un vienkāršs aprēķina algoritms (un tam nav nekāda sakara ar 1.8 milioniem iedzīvotāju):
A. vienreizējs (ikgadējais) sagatavošanās darbs (norādīts pats minimums):
1) kalendāra izveide tekošajam gadam [pamatdati -> uzņēmums -> kalendārs] => jauns gad dotajam kalendāram (kalendārā ieliek svētku dienas, ja tas ir nepieciešams)
2) pārbauda aktuālo modokļu likmes: [pamatdati -> personāla uzskaite -> Nodokļiem -> IIN tabulas] un [pamatdati -> personāla uzskaite -> Nodokļiem -> VSAOI tabulas] => vai visas nodokļu likmes ieliktas pareizi
B. Veido personas kartīti darbiniekam un tajā ieliek visu nepieciešamo informāciju
1) [pamatdati -> personāla uzskaite -> personas kartītes] veidojam jaunu
minimālā info, kas jāieliek: tabeles nr., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, rezidences valsts
atzīmējam V "apstiprināts" - SAGLABĀT
2) labojam personas kartīti - pāslēdzamies uz lappusi {Saistītie dati}
2.1. pievienojam tiesiskās attiesības (TA): min.informācija - TA līguma numurs, TA līguma datums, veids (pamatdarbā), Ienākums (darba alga), Pieņemšana (datums, kad uzsāk darbu)
atzīmējam V "apstiprināts" - SAGLABĀT
2.2. pievienojam {Personas amata dati} jeb {slodze}: min.informācija - numurs (parasti tabeles numurs), "Spēkā no" datums,
Lappuse {Amata dati} Tips - "Pamatslodze", Apmaksas veids -"Alga proporcionāli dienām", Darba laika kalendārs - "Standarta", Likme - bruto alga, ja ir noteikta;
Lappuse {Darba vieta} - ieliekam Amats, Administratīvā strv. ("V" viss uzņēmums), Profesija
Lappuse {Izdevumu pozīcijas} - ieliekam Fin.avotu (!! uz kuru kontu grāmatosies alga)
atzīmējam V "apstiprināts" - SAGLABĀT
2.2. pievienojam {Personas dati aprēķiniem} - {IIN informācija} - nodokļu režīmu konkrētajam darbiniekam (ir nodokļu grāmatiņa vai bez grāmatiņas) UN {Adreses informācija} ieliekam "Administratīvā teritorija"
2.3. pievienojam {Personas dati aprēķiniem} - {VSAOI kategoriju reģistrs} - nodokļu režīmu konkrētajam darbiniekam (VSAOI maksātāja kategorija –parasti “DŅ vispārējā gadījumā”))

 

Gunta_AlianseTM
PARTNER

autors Gunta_AlianseTM

Kad kartītes izveidotas - var uzsākt algu rēķināšanu (neaizmirstam, ka visas summas tiek liktas BRUTO):

 • [DOKUMENTI –> ALGAS  -> APRĒĶINA DOKUMENTI -> Darba laika uzskaites dokumenti]  Izveidojam darba laika uzskaites dokumentu (ja uzskaita darbalaiku), šajā dokumentā arī var pielikt piemaksu, ja nepieciešams darbiniekam ko piemaksāt un par piemaksu nav jāveido atsevišķs dokuments
 • [DOKUMENTI –> ALGAS  -> APRĒĶINA DOKUMENTI -> Vienreizējās samaksas dokumenti] Izveidojam vienreizējās samaksas dokumentu,

[DOKUMENTI –> ALGAS  -> APRĒĶINA DOKUMENTI -> Prombūtne] Prombūtni (ja ir slimības lapa, atvaļinājums)

 • [DOKUMENTI –> ALGAS  -> ALGAS APRĒĶINS] (algas aprēķina atļauja konkrētam mēnesim) [Darbības] – Jauns aprēķins, konkrētajam darbiniekasm – [Darbības] – pilns aprēķins
Gunta_AlianseTM
PARTNER

autors Gunta_AlianseTM

Nākošajā solī veidojam izmaksu sarakstu:
[DOKUMENTI –> ALGAS  -> IZMAKSU SARAKSTI] – veidojam izmaksu sarakstu

Tas - īsumā ieskatam, konkrētāk tomēr ieteiktu vērsties pie sava konsultanta, lai izstrādātu algoritmu (darbību secību) Jūsu konkrētajam gadījumam.

 

Gunta Germane
CHAMPION **

autors Gunta Germane
 •  
 • NEESMU KOMPETENTA RAKSTĪT ANGĻU VALODĀ: RAKSTU LATVISKI UN TEKSTU TULKOJU AR TILDES TULKOTĀJU CERU KA RAKSTĪTAIS PALĪDZĒS.
  JUMS JĀIZVEIDO KALENDĀRS 2022 GADAM ( un pēc tam to jādara katru gadu )

  PAMATDATI
  UZŅĒMUMS
  KALENDĀRS
  STANDARTA
  (+)
  JAUNS GADS DOTAJAM KALENDĀRAM

  PALĪDZĪBU PAR KATRU INDIVIDUĀLO NESKAIDRĪBU VARAT IEGŪT
  ATVERAS LOGS DARBA LAIKA KALENDĀRI
  LABAJĀ AUGŠĒJĀ STŪRĪ IR JAUTĀJUMA ZĪME "?"
  UZ TĀS UZSPIEŽOT ATVERAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJA INFORMĀCIJA PAR DARBĪBĀM ŠAI LOGĀ TAS PATS DARBOJAS JEBKURĀ PROGRAMMAS LOGĀ ( VISMAZ PROGRAMMAS LATVIEŠU VERSIJĀ)
  Par algas aprēķināšanu domāju ka Jums jāpaprasa individuālā konsultācija jo lai korekti rēķinātu algas jābūt ievadītiem datiem nodokļu aprēķinam . ņemot vērā ka Jums nebija kalendārs var būt nepieciešamība precizēt datus atbilstoši 2022 gada informācijai nodokļu aprēķiniem.

   

 • I AM NOT COMPETENT TO WRITE IN ENGLISH: I TRANSLATE THE ARTICLE IN ENGLISH AND THE TEXT WITH TILDE TRANSLATORS, I HOPE IT WILL HELP.

  YOU HAVE TO CREATE A CALENDAR for 2022 (and then have to do it every year)

   

  basic data

  BUSINESS

  CALENDAR

  STANDARD

  (+)

  NEW YEAR FOR GIVEN CALENDAR

   

  YOU CAN GET HELP FOR EACH INDIVIDUAL AMBIGUITY

  THE WORKING TIME CALENDARS WINDOW APPEARS

  IN THE UPPER RIGHT CORNER IS THE QUESTION MARK ?

  WHEN IMPOSED, THE PROGRAM DEVELOPER'S INFORMATION ABOUT ACTIONS IN THIS WINDOW APPEARS, THE SAME WORKS IN ANY PROGRAM WINDOW (AT LEAST IN THE LATVIAN VERSION OF THE PROGRAM).

  As regards the calculation of the salary, I think you should ask for individual advice, because in order to correctly calculate wages, you must have entered data for the calculation of taxes. Given that you did not have a calendar, it may be necessary to clarify the data according to the 2022 information for tax purposes.

   

   

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām