Uzlabojumi algu blokā - jūsu viedoklis!

autors Anita Barbane

Sveiciens kolēģi!

Domājot par ērtāku un lietotājam arvien draudzīgāku Horizon, vēlos lūgt jūsu viedokli:
kas algu blokā šķiet sarežģīti? Ko, jūsuprāt, vajadzētu uzlabot vai pamainīt esošajā darbībā?

Jau iepriekš paldies!

Veiksmi darbos vēlot,
Anita Barbane

23 ATBILDES 23
Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***

autors Sarmīte17

 

EXCEL veidne

Veidne: Vienreizējā samaksa Piemaksa (fiksēta  summa)

Tiek aizpildīti visi obligātie lauki, bet HORIZON dokumentam tiek pievienots tikai viens ieraksts. Kāpēc tā?

Excel tabulā vienam un tam pašam darbiniekam piemaksa tiek veidota ar vairākiem ierakstiem (tas saistīts ar to, ka viens un tas pats darbinieks strādā gan indiv. darbu, gan brigādē, gan maina cehus un līdz ar to ir atšķirīgi samaksas veidi un piemaksa tiek aprēķināta pret katru samaksas veidu).

Tabeles Nr.Slodzes Nr.Līguma Nr.Summa

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   1.00

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   2.00

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   3.00

 

No HORIZON

 Sāk faila nolasīšanu...
...
Sāk faila nolasīšanu...
Nolasīti 3 ieraksti
Dokumenta aizpilde...
No 3 ierakstiem apstrādāti 3, dokumentam pievienoti 1
Aizpildes gaitā bija kļūdas!

 Nav pievienots - dokumentā atrasts cits ieraksts darbiniekam ar norādīto slodzi.

 Nepieciešams, lai varētu pievienot vienam un tam pašam darbiniekam piemaksu vairākas reizes!

Kāds ir risinājums?

 

autors Anita Barbane

Noklusēti programmā ielikta kontrole, lai nevarētu dokumentā vienu darbinieku ielasīt vairākas reizes. Tomēr, ja tas nepieciešams, ir iespēja šo ierobežojumu atcelt. To var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametriKVP.png

 

 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***

autors Sarmīte17

 

525.versija 15.laidiens = Atskaites->Algas-> Izziņas->Izziņa par izpeļņu

Kādam mērķim ir veidota šī izziņa?

Vidējā izpeļņa tiek aprēķināta saskaitot visas aprēķinātās summas (arī atvaļinājuma nauda, slimības pabalsts) un izdalīta ar 6, bez tam šajā periodā ir arī B lapa.

 

Bet pēc Darba likuma :

75.pants. Vidējās izpeļņas aprēķināšana

(1) Visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.

(3) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu.

..........

 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***

autors Sarmīte17

Labdien!

Būtu labi, ja atbrīvojot darbinieku un viņam personas kartiņā tiek ievadīts atbrīvošanas datums , lai tas automātiski pāriet uz VSAOI kategoriju reģistru.

autors Anita Barbane

Labdien,

VSAOI kategoriju reģistrā nav lauka "Līdz", līdz ar to pie atbrīvošanas nav iespējas to tur norādīt.

Programmas darbība šajā reģistrā - katrs nākamais ieraksts atceļ iepriekšējo ierakstu, ņemot vērā datumu No.

Accepted solution
Anita Barbane
VISMA

autors Anita Barbane

PALDIES visiem, kas izteica savas vēlmes, problēmas. Īpašs prieks par tiem, kuri raksta, ka viss apmierina. 🙂 

Visus ierosinājumus var sadalīt 2 daļās: tajos, kuros pietiek ar konsultāciju un tos, kurus vērts ņemt vērā programmas uzlabošanai.

Par lietām, kur nepieciešama konsultācija:

@Anonymous  - par apmaksātām brīvdienām. Katram prombūtnes veidam vajag izveidot savu dokumenta tipu, kur piesaista konkrēto samaksas veidu. Tad pie dokumenta izveides uzreiz piedāvās vajadzīgo samaksas veidu. Un samaksas veidam jābūt norādītam aprēķina veidam "Pēc likmes". Ja nav tiesību veidot dokumenta tipus, nepieciešams to pajautāt kuram ir tiesības to darīt.

@sandrasvanka - par nodokļu pārskaitījumiem no izmaksu saraksta. To ir iespējams veikt. Priekš IIN pārskaitījumiem izmanto Izmaksu saraksti -> Darbības -> IIN pārskaitāmās summas. Ja VSAOI pārskaita visu, kas mēnesī aprēķināts, tad izmanto Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam un filtrā norāda DŅ un DD samaksas veidus. Ja VSOAI pārskaita precīzi cik atskaitē, tad MU veido: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas. No izmaksu sarakstiem var veidot arī citus maksājumu uzdevumus, piem., arodbiedrībai. Šādiem maksājumiem izmanto Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam un norāda attiecīgo samaksas/ieturējuma veidu.

@AndrejsK - par DLU pirms atvaļinājuma. Šeit nevajadzētu būt problēmai. Ir iespēja darbiniekam mēneša laikā veidot vairākus DLU dokumentus. Lai saprastu kāpēc Jūsu situācijā tas nenotiek, nepieciešama papildus informācija. Vēlams problēmu pieteikt mūsu klientu atbalsta lapā tālākai komunikācijai vai nosūtīt e-pastā uz support.horizon@visma.com.

@AndrejsK - par pastāvīgo piemaksu. Samaksa perioda dokumentā nevajag piesaistīt amatu kartīti (lauku atstāj tukšu). Tad pie nākamās amatu kartītes izveides piemaksa tiks turpināta aprēķināt. Ja darbiniekam vienlaicīgi ir vairākas amatu kartītes un piemaksa jārēķina tikai vienai no tām, tad, jā, tā tiek piesaistīta, bet tad jāatceras, ka pie jaunas amatu kartītes izveides Samaksa periodā dokumentā darbiniekam jānoslēdz esošais ieraksts un jāveido jauns.

@Eva Kalniņa - par plāna stundām. Plānošanas ieraksti ir saistīti ar algām, ja darbiniekam mainās amats vai adm.struktūrvienība. Tad, jā, plānā ieraksti "pazūd", jo konkrētā struktūrvienībā vai amatā ieraksti vairs nav aktuāli. Šajā gadījumā vai nu ir jāpārplāno, kamēr konkrētais mēnesis nav iestājies un tas vēl ir plāns. Ja konkrētais mēnesis ir iestājies, tad izmaiņas tiek fiksētas fakta dokumentā.

@___LE___ - par "nuļļu" izmaksu sarakstiem dēļ atvaļinājuma rezervēm. Atvaļinājuma rezerves var rēķināt arī kopā ar algu un tad nevajadzēs veidot atsevišķu izmaksu sarakstu. Mēs iesakām atvaļinājuma rezerves rēķināt pēc algu aprēķina tāpēc, ka vidējā izpeļņā tiek iekļautas arī tekošā mēneša summas (ja protams tas norādīts dokumenta tipā) un tad būs droši, ka visas summas tiks iekļautas aprēķinā. Un otrs - iekļaujot atsevišķā izmaksu sarakstā, vieglāk veikt pārrēķinu, ja tāds nepieciešams, jo nav saistīts ar algu izmaksu. Bet tas neaizliedz rēķināt kopā ar algu un likt vienā izmaksu sarakstā.

@___LE___ - par atskaiti Kopsavilkums pa kontējumiem uz Excel. Man nesanāk šādu situāciju atkārtot. Būtu vēlams pieteikt mūsu klientu atbalsta lapā turpmākai komunikācijai vai nosūtīt e-pastā support.horizon@visma.com. Vēlams uzrakstīt versiju/laidienu (to var redzēt Palīgs -> Par programmu) un kādas kolonnas ir izskatā pievienotas.

 

Par pārējiem ierosinājumiem - tie tiks izskatīti kopā ar izstrādi, lai saprastu ko un kā v aram palīdzēt. 

Vēlreiz paldies visiem par iesaisti!

 

Veiksmi darbos!

Juris999
CONTRIBUTOR **

autors Juris999

Labdien!

Uzreiz tā grūti pateikt, kas algu blokā būtu uzlabojams. Pamatā jau it kā viss vairāk vai mazāk ir skaidrs. Galvenais jau kā jebkurā programma, pareizi uzstādīt sākuma datus. Tad pārējais jau vienkārši. 

 

Ar cieņu,

Juris Freimanis

Gunta Germane
CHAMPION **

autors Gunta Germane

Tehniski  nav radusies situācija ka  programma nespēj izdarīt. ( varbūt tādēļ ka mazajā biznesā ir salīdzinoši vienkārši algu aprēķini) . 

Pēc algu bloka papildināšanas ar kadriem ļoti eleganti strādā atvaļinājuma rezerves. Pietiek sākumu datiem sakārtot  un tālāk jau dators zin ko dara. Ir arī iespēja pakoriģēt atvaļinājuma izlietojumu  ja nepieciešams - bet tas rodas gadījumos kad uzņēmums neizprotamu iemeslu dēļ sistemātiski piešķir atvaļinājumu par periodu mazāku pat 5 kalendārajām dienām un apmaksātās dienas sakrīt ar kalendārdienām. 

Atsevišķos gadījumos rodas vēlme palabot izdrukas formās .

Bet tas jau no tēmas " vienam māte otram meita" jeb " paēdušai pelei milti rūgti " .

Saprotu ka izdrukas formas nav izstrādātāja prioritāte jo aizvien vairāk tiek popularizēta nostāja " nav ko tērēt papīru." 

Patika iespēja izdrukāt darba drošības instruktāžu žurnālus - vēl neesmu paskatījusies jaunās izdrukas formās bet dažus gadus atpakaļ kad biju nopirkusi lielos kadrus nācās izdrukas formas pārzīmēt lai varētu izmantot kā instruktāžas žurnālu lapas parakstam cilvēkiem . 

Tagad bija nepieciešamība drukāt uz papīra atskaiti " Personas konts" - visa izdruka 1 lapā nekad neietilpst.

Iestāstu lai tabula sākas jaunā lapā bet iestāstīt lai katrā lapā kur ir tabulas dati atkārtojas tabulas galviņa ( mēneši par kuriem ir informācija) - atkal neizdodas . 

Vispār jau tā ir normāla prakse ka ja tabula ir vairākās lapās- galviņa tiek atkārtota katras lapas augšējā daļā.  

Nu tamlīdzīgi sīkumi bez kā var arī iztikt . 

 

 

 

 

 

IneseC
PARTNER

autors IneseC

Citēju klientu: "Par iestatījumiem jaunam uzņēmumam un iestatījumiem personālam un algām. Esam uzlikuši jaunāko Horizon versiju, tomēr vēl jo projām izveidojot jaunu uzņēmumu personāla un algu iestatījumi ir atbilstoši 2017.g likumdošanai. Gribam lai būtu pēc aktuālās likumdošanas – 2018.gada. Par šo mēs ļoti gaidām risinājumu. Varbūt ir kādi jaunumi?"

Runa ir par VSAOI, IIN tabulām utt.

Anonymous
Neattiecas

autors Anonymous

Veselības apdrošināšanas vīrs limita aprēķināšana un ievadīšana ir kaut-kāds murgs. Būtu labi ja būtu iespēja ievadīt kāda dokumentā polišu summas, tās periodu un darbiniekus un programma sarēķinātu nodokļus no summām kas ir vīrs 426.86 pati. Un pareizi.

AndrejsK
CHAMPION *

autors AndrejsK

Programma jau tagad to dara.

Pamatdati->Personāla uzskaite->Nodokļiem->Daļēji apliekamais ienākums jāievada neapliekamā summa 426.86 un 10% ierobežojums no bruto algas gadā.

D-apl.png

Ieturējuma veida "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis" aprakstā sadaļā "Daļēji' jāizvēlas iepriekš izveidotais daļēji apliekamais ienākuma veids un jānorāda, kurā Paziņojuma par IIN ailē jāliek neapliekamā polises summa. 

Pol-iin.png  

Līdzīgi jāapraksta arī sociālās iemaksas.

Anonymous
Neattiecas

autors Anonymous

Daļēji apliekamais ienākums - tas ir labi. Mums tur viss ir ievādīts, bet problēmas sākas tad, kad darbiniekam jāpiemēro šo neapliekāmo summu nepilna apmērā. Līdz 2018. gadam to mēs koriģējām šeit: Dokumenti ->Algas->Kartotekas->Daļēji apliekāmo ienākumu veidu precizējumi un viss trādāja lieliski! Nevaru teikt, ka tas bija ļoti ērti, bet vismāz strādāja. Šogad šī sadaļa pavisām nestrāda un mēs koriģējam neapliekāmo summu tieši Daļēji apliekamo ienākuma kartītē, norādot tajā to summu, kas mums ir vajadzīga. Man liekas ka šis nav ļoti labs risinājums. Tāpēc es arī rakstīju, ka būtu labi, lai veselības apdrošināšans aprēķins vismāz strādātu pareizi.  Bet idēāli būtu lai programmā varētu ievadīt tieši apdrošināšanas summas un apdrošināšanas polišu periodu, lai programma pati izrēķinātu cik attiecās uz tēķošo gadu, cik uz nākošo, kam jāpiemēro 426.86 pilnā apmēra, bet kam daļēji (atbrīvošanas gadījumā piemēram). Pašlaik to visu daram manuāli un tās prasa nenormāli daudz laika 😞

 

___LE___
CONTRIBUTOR **

autors ___LE___

Eksportējot atskaiti "Kopsavilkums pa kontējumiem" uz Excel, "nobrūk" ailes. Ja saraksts ir garš, Excelis to sarauj it kā pa drukājamām lapām, bet starp šīm lapām viena aile vairs nav zem otras, bet blakus. Šis eksports ir pilnīgi nelietojams, ja darbinieku ir vairāk nekā satilpst vienā lapā.

GLCCOUPE
CONTRIBUTOR **

autors GLCCOUPE

Labdien!

Šajā blokā nav nekā sarežģīta.

___LE___
CONTRIBUTOR **

autors ___LE___

Kaitinoši ir tā saucamie "nuļļu" izmaksu saraksti. Nevienā citā grāmatvedības programmā tādus neizmanto. Tāpat atvaļinājumu rezerves. Varbūt tiem vajadzētu ģenerēties automātiski un nesaukties par izmaksu sarakstiem? Pēc aprēķina taču ir skaidrs, kur paliek nulles (tai skaitā atvaļinājuma rezervēs) kāpēc vēl jāveic papildus darbības?

___LE___
CONTRIBUTOR **

autors ___LE___

Eksportējot algu izmaksas maksājuma uzdevumus uz SEB Telebanku (budžeta iestāde), tur "iekrīt" arī dimensija EKK. Telebanka šādus maksājumus atmet kā nederīgus, tad jāsēž un  ar roku jālabo (jādzēš) EKK visos importētajos maksājumos. Labāk būtu tajos dažos nodokļu maksājumos, kur tas nepieciešams, EKK ierakstīt manuāli, nevis visam sarakstam pa vienam maksājumam dzēst. Nepieciešams atsevišķs eksports uz Valsts kasi un uz SEB Telebanku.

autors Aldis_PC_Konsultants

@___LE___  rakstīja:

Eksportējot algu izmaksas maksājuma uzdevumus uz SEB Telebanku (budžeta iestāde), tur "iekrīt" arī dimensija EKK. Telebanka šādus maksājumus atmet kā nederīgus, tad jāsēž un  ar roku jālabo (jādzēš) EKK visos importētajos maksājumos. Labāk būtu tajos dažos nodokļu maksājumos, kur tas nepieciešams, EKK ierakstīt manuāli, nevis visam sarakstam pa vienam maksājumam dzēst. Nepieciešams atsevišķs eksports uz Valsts kasi un uz SEB Telebanku.


Šo problēmu ir ļoti vienkārši novērst - maksājumu eksporta metodes aprakstā SEB bankai ir jānorāda kāda cita dimensija (ne izmaksu postenis), kurai nav aizpildīts papildkods A. Tad SEB MU sadalījumā EKK kodu nebūs. 

2018-08-14_10-18-22.png

Eva Kalniņa
CHAMPION *

autors Eva Kalniņa

Vēl esmu saskārusies ar tādu lietu, ka nomainot darbiniekam amata datus par augusta mēnesi, kad ir plāns Webā savadīts, plāns pazūd konkrētam darbiniekam. Varbūt tas nav saistīts ar algu bloku, bet vai ir iespējams, ka nomainot datus nekur stundas nepazūd?

Eva Kalniņa
CHAMPION *

autors Eva Kalniņa

Par algu bloku. Darbu ļoti atvieglotu, ja programma spētu kontrolēt un neaiztikt jau aprēķinātas un slēgtas algas, kas pēc tam atsaucās uz nākamo algu ar mīnus zīmi. Konkrēti, mums sanāca neizprotamā veidā standarta kalendāru 2018 izlabot, kad to sapratām, izlaboju atpakaļ kalendāru, bet tagad rēķinot algu par Jūliju parādījās ar mīnusa zīmi viena atvaļinājuma diena maijā, lai gan aprēķināts viss pareizi. Atbalsta sistēmai jau nosūtīts, cerams, ka varēs palīdzēt. Tā mana doma -  neļaut ietekmēt algas aprēķinus vai jebkādā veidā labot pēc to aprēķināšanas un slēgšanas, ja vien paši netaisām vaļā un kaut ko nelabojam. Tas atvieglotu dienu un ieekonomētu laiku!

AndrejsK
CHAMPION *

autors AndrejsK

1. Lai izmaksātu darba algu un atvaļinājuma naudu pirms atvaļinājuma gatavojam Darba laika uzskaites dokumentu. Mēneša beigās šiem darbiniekiem nevar izveidot Darba laika uzskaites tabeli (detalizēto). No situācijas izejam izmaksājot avansu vai arī mēneša beigās anulējam iepriekš aprēķināto darba laika uzskaites dokumentu.

2. Tas varbūt vairāk attiecas uz Personāla bloku. Darbiniekam piešķirta pastāvīgā piemaksa, dokuments Samaksa periodā. Perioda laikā mainās amata informācijas ieraksts, bet piemaksa paliek piesaistīta iepriekšējam amata ierakstam un netiek aprēķināta. Te derētu kāds brīdinājums.

3. Noderētu kontrole, lai neizmaksātu avansu darbiniekam, kas mēneša pirmajā pusē ir prombūtnē.   

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām