atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Ieturējumi no algas

Veicu ieturējumu no darba algas, bet programma nesaglabā uz rokas izmaksājamo algu 430 EUR apmērā (līdz šim bija 380 EUR, un tad viss darbojās). 

9 ATBILDES 9
Highlighted

Tēma: Ieturējumi no algas

Labdien,

vai Algu konstanšu tabulā no 01.2018. ir norādīti jaunie ieturējuma kontroles ierobežojumi? Ja ir, tad nepieciešams griezties pie sava Horizon konsultanta, jo vajadzētu tad sīkāk skatīt Jūsu sistēmas konfigurāciju no 01.2018.

Highlighted
CHAMPION *

Tēma: Ieturējumi no algas

Man ir uzstādītas algu konstantes un robežvērtības no 2018.gada. Pie aprēķina ir tikai brīdinājums, ka summa izmaksai mazāka par 430.  Ieturāmā summa % no algas netiek samazināta.

Algas konstantes.png

 

Highlighted

Tēma: Ieturējumi no algas

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎13-02-2018 13:55 )

Sveiki @AndrejsK,

ieturējuma kontrole dod tikai paziņojumu.  Programma automātiski summu nesamazinās, jo katram darbiniekam ir sava individuāla situācija, kuru ņemot vērā, grāmatvedis veic papildus darbības, lai nodrošinātu pareizu aprēķinu. 

Highlighted
CHAMPION *

Tēma: Ieturējumi no algas

Nu jau diskusija ievirzījusies juridiskā līmenī. Varbūt šeit ir kāds jurists, kas var paskaidrot. Vai tiešām grāmatvedim ir jāizvērtē situācija? Vai grāmatvedis ir tiesīgs lemt par labu darbiniekam vai kreditoru pārstāvošam tiesu izpildītājam?  Kāda būs grāmatveža atbildība, ja viena vai otra puse iesniegs prasību tiesā? 

Highlighted

Tēma: Ieturējumi no algas

Neesmu juriste, bet mans uzskats ir, ka jābūt rakstiska vienošanās ar darbinieku par to, vai dzēsīs izpildrakstus hronoloģiskā secībā sākot ar vecāko vai arī dzēsīs visus vienlaicīgi, summu sadalot proporcionāli. Par ieturamo summu katram izpildrakstam paziņo tiesu izpildītājam.

Reizēm darbinieks uzraksta iesniegumu, ka atļauj ieturēt vairāk un grāmatvedis uz šī iesnieguma pamata to arī dara. Taču, ja darbinieks pēkšņi izdomās iesniegt prasību tiesā, tad tiesa jebkuru vienošanos, kas ir pretrunā likumam, uzskatīs par spēkā neesošu.

Highlighted

Tēma: Ieturējumi no algas

Labdien, @Dace D !

 

Vai Jums izdevās atrisināt šajā jautājumā minēto problēmu?

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Tēma: Ieturējumi no algas

Nē. Ir norādīti jaunie ieturējuma kontroles ierobežojumi Algu konstanšu tabulā no 01.2018., bet pēc aprēķina darbiniekam tiek atstāts izmaksāt uz rokas 385 eur, nevis 480, kā ir 2.kārta ieturējumam.  

Highlighted

Tēma: Ieturējumi no algas

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎16-02-2018 12:41 )
Šajā gadījumā ieteiktu griezties pie sava Horizon konsultanta. Jāskatās jau konkrētā situācija.

Lai izdodas!
Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Tēma: Ieturējumi no algas

Labdien!

Civilprocesa likums nosaka ieturējumu secību:

 

622.pants. Piedzinēju prasījumu apmierināšanas secība

(1) Ja no parādnieka piedzītās summas nepietiek, lai apmierinātu visus prasījumus pēc izpildu dokumentiem, šī summa sadalāma starp piedzinējiem šajā likumā noteiktajā secībā, ja atsevišķā likumā kādiem piedzinējiem nav noteiktas priekšrocības.

(2) Katras nākamās kārtas prasījumi tiek apmierināti pēc iepriekšējās kārtas prasījumu pilnīgas apmierināšanas.

(3) Ja piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas prasījumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram piedzinējam.

(4) Ja tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas vairākas izpildu lietas, kas ievestas par šā likuma 623.panta pirmajā daļā minētajiem prasījumiem, un starp tām ir izpildu lieta, kurā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija stājusies piedzinēja vietā daļā par to uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka, kuri izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un ar piedzīto summu nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus prasījumus, piedzītā summa sadalāma proporcionāli izpildu lietās aprēķinātā parāda summai vai parādu kopsummai, ja lietā ir vairāki piedzinēji.

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2016. likumu, kas stājas spēkā 04.01.2017.)