atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Tēma: Uzlabojumi algu blokā - jūsu viedoklis!

 

525.versija 15.laidiens = Atskaites->Algas-> Izziņas->Izziņa par izpeļņu

Kādam mērķim ir veidota šī izziņa?

Vidējā izpeļņa tiek aprēķināta saskaitot visas aprēķinātās summas (arī atvaļinājuma nauda, slimības pabalsts) un izdalīta ar 6, bez tam šajā periodā ir arī B lapa.

 

Bet pēc Darba likuma :

75.pants. Vidējās izpeļņas aprēķināšana

(1) Visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.

(3) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu.

..........

 

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Tēma: Uzlabojumi algu blokā - jūsu viedoklis!

 

EXCEL veidne

Veidne: Vienreizējā samaksa Piemaksa (fiksēta  summa)

Tiek aizpildīti visi obligātie lauki, bet HORIZON dokumentam tiek pievienots tikai viens ieraksts. Kāpēc tā?

Excel tabulā vienam un tam pašam darbiniekam piemaksa tiek veidota ar vairākiem ierakstiem (tas saistīts ar to, ka viens un tas pats darbinieks strādā gan indiv. darbu, gan brigādē, gan maina cehus un līdz ar to ir atšķirīgi samaksas veidi un piemaksa tiek aprēķināta pret katru samaksas veidu).

Tabeles Nr.Slodzes Nr.Līguma Nr.Summa

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   1.00

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   2.00

0436       Vienoš.pie d/l nr.22  25/2015   3.00

 

No HORIZON

 Sāk faila nolasīšanu...
...
Sāk faila nolasīšanu...
Nolasīti 3 ieraksti
Dokumenta aizpilde...
No 3 ierakstiem apstrādāti 3, dokumentam pievienoti 1
Aizpildes gaitā bija kļūdas!

 Nav pievienots - dokumentā atrasts cits ieraksts darbiniekam ar norādīto slodzi.

 Nepieciešams, lai varētu pievienot vienam un tam pašam darbiniekam piemaksu vairākas reizes!

Kāds ir risinājums?

 

Highlighted

Tēma: Uzlabojumi algu blokā - jūsu viedoklis!

Noklusēti programmā ielikta kontrole, lai nevarētu dokumentā vienu darbinieku ielasīt vairākas reizes. Tomēr, ja tas nepieciešams, ir iespēja šo ierobežojumu atcelt. To var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametriKVP.png

 

 

Highlighted

Tēma: Uzlabojumi algu blokā - jūsu viedoklis!

Labdien,

VSAOI kategoriju reģistrā nav lauka "Līdz", līdz ar to pie atbrīvošanas nav iespējas to tur norādīt.

Programmas darbība šajā reģistrā - katrs nākamais ieraksts atceļ iepriekšējo ierakstu, ņemot vērā datumu No.