Mina produkter
Hjälp

Prisindexering 2024, bakgrund och FAQ

18-12-2023 13:25 (Uppdaterad 20-12-2023)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1570 Visningar

Bakgrund och modell
Visma Software AB har 2023 antagit ett långsiktig förhållningssätt till prisindexeringar för våra mjukvaruprodukter där vi varje år kommer att justera våra priser i enlighet med KPI fastställt av SCB, baserat på rullande 12 månaders medeltal oktober-september.
Detta gäller således för de indexeringar som gäller från och med 1/1 2024.

Konsulttaxa indexerar vi fortsatt enligt Labour Cost Index (LCI).

 

FAQ
Q: Varför ändrar ni priserna nu?
A: Inflationen driver upp kostnaderna vi har för att utveckla och leverera våra mjukvaruprodukter. Vi indexerar därför årligen i enlighet med KPI. Vidare investerar vi mer än någonsin i utveckling, med fokus på snabbare och tryggare leveranser till kund och för ständig förbättring inom cyber security.

 

Q: Indexhöjningen stämmer inte med senaste publicerade KPI, vad beror det på?
A: I och med att inflationen under de senaste par åren varit mer instabil och betydligt högre än vi sett sedan tidigt 1990-tal tycker vi att det är viktigt att vara så följsam med inflationen som vi kan. Därför räknar vi ut genomsnittsinflationen över de senaste 12 månaderna och indexerar i enlighet med den. För att hinna förbereda och utföra prisindexeringen utgår vi från SCBs KPI-publicering i oktober månad och täcker därav perioden oktober föregående år till och med september innevarande år vilket innebär en indexökning med 10,1%.

JonasPlsson_0-1703065451836.png

 

Q: Har ni täckning i avtal att höja priset så mycket?
A: Ja, i enlighet med 1.2.4 i våra Terms of Service/Användningsvillkor har vi rätten att indexera priset varje år med ikraftträdande 1 januari.

 

Q: Varför använder ni KPI och inte LCI för mjukvaruprodukterna?
A: Det index vi bedömer närmast avspeglar verkligheten är KPI då det är en mix av fler variabler än bara arbetstimmar för att kunna utveckla och leverera våra mjukvaruprodukter.

 

Q: Får alla kunder samma indexhöjning?
A: Ja, principen är samma indexhöjning för alla. Dock undantar vi kunder som nyligen skrivit avtal med oss. De företag som fått sin första faktura från oss efter 1/4 2023 undantas från detta års prisindexering. Detta gäller bara helt nya kunder och omfattar inte en befintlig kund som köper tilläggsprodukter eller utökar sitt abonnemang.

 

Q: Har ni alltid använt indexering enligt dessa principer?
A: Nej, vi har inte haft ett konsekvent förhållningssätt tidigare. Att inflationen har ökat markant på sistone får genomslag hos oss, precis som i övriga samhället. För att vara så följsamma vi kan till inflationen och samtidigt vara så transparenta och förutsägbara som möjligt har vi beslutat att följa rullande 12 månaders genomsnittsinflation enligt KPI. Detta kommer vi att hålla oss till framöver.

 

Q: Förra året höjdes priset med KPI för november månad, nu höjer ni med 12 månaders genomsnittlig inflation. Är det ett sätt för er att maximera er höjning? Kommer ni hitta en ny modell nästa år för att maximera då också?
A: Det stämmer att vi använde senaste månadens KPI förra året för våra kunder på visma.net, men det var också mot bakgrund av att vi tidigare inte indexhöjt priserna på flera år. Nu har vi antagit en förutsägbar och följsam princip för att både på bästa sätt kontinuerligt följa inflationstakten och för att ge er kunder en förutsägbarhet i relation till våra priser.

 

För eventuella övriga frågor om denna prisindexering kan ni kontakta oss direkt via chat på denna sidan eller via e-post till vsws.ekonomi@visma.com.

 

Medverkande
Aktuella ämnen

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här