Mijn Communities
Help
Ester Reinerink
CONTRIBUTOR ***

Opleidingsniveau zichtbaar op het scherm in module opleidingen

door Ester Reinerink
Status: Afgewezen

In de opleidingsmodule (Opleidingen -  Opleidingen) is onlangs al veel verander, echter ontbreekt de kolom opleidingsniveau op het scherm. Nu wordt er bij een audit soms gevraagd wat de hoogst genoten opleiding is van een medewerker, dit om te zien/controleren of hij ook bevoegd is voor bepaalde uit te voeren werkzaamheden. Nu is het alleen zichtbaar door op de opleiding te gaan staan en deze op te halen (d.m.v.) een extra klik of door een eigen overzicht te draaien, waarop het niveau staat en in excel hier een op-/afloop filter op te zetten. Wenselijk is om dit direct op het scherm te kunnen zien, zodat je hier ook direct op kunt selecteren. Ook is dit voor managers makkelijker om te zien wat het niveau is waarop een bepaalde medewerker zit en dat je hierop kunt inspelen. 

3 Opmerkingen
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous
Status changed to:

Hartelijk dank voor je wens.
Graag houden wij in de gaten hoeveel stemmen je wens krijgt. We zullen vervolgens op basis van het aantal stemmen in combinatie met de strategie van het product je wens al dan niet inplannen. We zullen je via deze wens op de hoogte houden.

door Rene van Jole
Status changed to: Status: In onderzoek
 
door Rene van Jole
Status changed to: Status: Afgewezen

hartelijk dank voor uw wens

 

Gezien de andere prioriteiten op de backlog is de opleidingsmodule vooralsnog geen strategische module op de backlog

Om geen valse verwachtingen te geven zien wij niet dat we de komende 2-3 jaar aanpassingen in deze module zullen gaan doen

 

Voor nu wijzen we daarom deze wens af, mocht dit naar de toekomst toe zeer belangrijk zijn en kan altijd weer een request worden ingediend.