Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
Op zaterdag 17 februari staat er een update gepland voor de module persoonsgegevens. Deze update bevat onder andere een opgelost support item wat betreft de zichtbaarheid van acties in het menu. Voor overige details zie de bijlage.
Volledig artikel weergeven
13-02-2024 11:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
Er is een nieuwe CAO Woondiensten 2024!   Naast een structurele salarisverhoging van 10% wordt ook het aanpassingsbedrag geschrapt. Omdat in de praktijk de woningcorporaties hier verschillend mee zijn omgegaan, heeft de afdeling Ontwikkeling een instructiedocument geschreven.   Dit document bevat een stappenplan om de nieuwe CAO Woondiensten door te voeren zoals aangekondigd door het FNV op 18 januari 2024. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/bouwen-en-wonen/2024/01/onderhandelingsresultaat-cao-woondiensten-2024   Het complete onderhandelingsresultaat staat hier: https://www.fnv.nl/getmedia/ea6b58ec-7472-42d9-b831-25dc38da2250/Onderhandelingsresultaat-CAO-Woondiensten-2024-2025-def-1.pdf       Het document is aangescherpt. Met dank voor de opmerkzame klanten die ons attendeerden op het verdwijnen van het verlengde einde.   Mocht je de "oude"  instructie gevolgd hebben, dan zou het moeten volstaan om de verlengde schalen kolom leeg te halen (per regel) en daarna wel de Automatische salarisaanpassing stap opnieuw uit te voeren.     _____________________________________________________________   Stappen Stap 1: Ga naar Applicatiebeheer>Algemene definities>CATS-schalen.   Kopiëren bestaande schaal Stap 2: Open de meest recente schaal en klik op 'kopiëren'   De volgende pop-up verschijnt:   Stap 3: Voer de nieuwe ingangsdatum 1-jan-2024 in. Stap 4: Voer het juiste CAO verhogingspercentage toe in het veld ‘Wijzigen met:’    Stap 5: Klik op volgende   Het volgende scherm verschijnt:     Haal de salarissen in de kolom ‘Verlengd einde’ leeg (maak 0). En controleer de overige salarissen.    De aanpassingsbedragen zijn op dit moment nog niet aangepast, zie stap 7. Stap 6: Kies voor ‘Opslaan’. De nieuwe schaal is nu aangemaakt.   Aanpassingsbedrag op 0 zetten Stap 7: Wijzig nu per schaalregel alle aanpassingsbedragen naar 0. (let ook op de schalen onderaan de scrollbar rechts)   Automatische salarisaanpassing Stap 8: Ga naar Persoonsgegevens>Acties>Automatische salarisaanpassing   Selecteer periode 202401 Selecteer het vinkje ‘Verhoging volgens cao…..’     Stap 9: Klik ‘Start berekening’ waarna het berekenen zal beginnen.   Wanneer de berekening gereed is kun je het rapport openen en de wijzigingen bekijken en goedkeuren.   Stap 10: Klik op ‘Weergeven’   (klikken op herstel draait de berekening terug) De soort wijziging is ‘CAO Verhoging’. De boodschap zal zijn: ‘Het salaris komt niet meer overeen met het salaris van de schaal, daarom alleen een salariswijziging….’     ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ op Nee zetten  Dit veld heeft invloed op de RSP factor. Als je het vinkje ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ AAN hebt staan, wordt de RSP factor bepaald op basis van het Verlengd einde. Omdat het Verlengd einde en het aanpassingsbedrag per 1 januari 2024 niet meer van toepassing zijn, heeft het veld ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ geen functie meer en daarom is het advies om dit NIET meer aan te vinken.    Stap 1: Ga naar Persoonsgegevens>Acties>Massamutaties en gebruik de volgende filteropties van boven naar beneden: Actie: Mutatiewizard Mutatie: Wijzigen Periode salaris(CATS-schalen) Datum 1-jan-2024 Werknemers: Huidige en Toekomstig Filteren op: Afdeling (default)  Filterbewerking: AND (default) Afronding: Niet afronden Tijdvak: Maand Soort salaris: Vast salaris     Stap 2: klik op Volgende De salarisregels worden nu geladen.   Stap 3: Kies bij Selecteer veld: ‘Aanpassingsbedrag toepassen.(1) Selecteer bij (2) de waarde Nee. Druk op Uitvoeren.(3)  De kolom ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ ziet er nu voor alle regels als volgt uit:   Stap 4: Klik op ‘Akkoord’(4) Als de mutatie geslaagd is, kun je de automatische salarisaanpassing gaan draaien. Dit zal de salarissen per 1-jan-2024 gaan aanpassen voor alle werknemers waar het aanpassingsbedrag van ja naar nee is gewijzigd.    
Volledig artikel weergeven
06-02-2024 23:04 (Bijgewerkt op 12-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 562 Weergaven
Dinsdagavond 6 februari 2024 voeren wij een update uit op de Module verwijzing. Hiermee wordt het probleem opgelost dat berichten niet worden aangemaakt wanneer verwezen wordt naar de definitie in het verwijsbedrijf.   Bijgaand het PFD bestand met de release notes. Deze zijn per 7 feb aangepast op aanvullende informatie.
Volledig artikel weergeven
06-02-2024 18:45 (Bijgewerkt op 07-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 316 Weergaven
Bespaar tijd en voorkom fouten Met de Visma.net HRM & Payroll postcodetabel bespaar je tijd, voorkom je fouten en heb je te allen tijde consistente adressen van je medewerkers in de personeelsadministratie. Met de postcodefunctionaliteit wordt op basis van postcode en huisnummer automatisch het adres aangevuld met de straatnaam en de woonplaats. Tot voor kort moest je zelf de postcodetabel aanschaffen via Cendris of PostNL. Een dure oplossing die ieder kwartaal ook nog eens vraagt om een handmatige update-import in Visma.net.   Visma is daarom op zoek gegaan naar een aantrekkelijke oplossing die we centraal beschikbaar kunnen stellen en voor jou kunnen onderhouden. Een voordelig alternatief die altijd up-to-date is. Voor slechts 40 euro per maand nemen wij alles uit handen. Wij zorgen ervoor dat de postcodetabel* wordt ingelezen en dat de gegevens automatisch worden bijgewerkt.   Voordelen Foutloze adressen invoeren op basis van postcode Universele schrijfwijze van straatnamen en plaatsnamen (gestandaardiseerd) Controle op straat en plaatsnaam bij mutaties 4 keer per jaar een update van de postcodetabel met alle nieuwe postcodes, zonder dat je daar wat voor moet doen *Postbussen maken geen onderdeel uit van de postcodetabel. Deze kunnen handmatig worden toegevoegd aan de medewerkergegevens.   Bestellen Neem contact op met je Customer Success Manager
Volledig artikel weergeven
16-05-2022 10:58 (Bijgewerkt op 26-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 505 Weergaven
Indien er 4-wekelijkse periodes werden toegepast, verliep de berekening van het minimumloon niet correct. We beogen dit op dinsdag 23 januari op te lossen met een update. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar de bijgevoegde Release Notes.
Volledig artikel weergeven
23-01-2024 08:42 (Bijgewerkt op 23-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 225 Weergaven
Technische informatie: https://api.analytics1.hrm.visma.net/docs/openapi.html#/ Algemene informatie: https://www.peple.nl/integraties Datamodel: zie bijlage Handleiding: zie bijlage Visma App Store: https://apps.visma.com/NL  Setting up your first application in Developers Portal: oauth.developers.visma.com/service-registry  
Volledig artikel weergeven
12-05-2022 10:36 (Bijgewerkt op 17-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 3506 Weergaven
Beste klant, Dinsdag 16 januari leveren wij een update van de Verlofmodule. De update bevat opgeloste ondersteuningsitems. Zie de bijlage voor details.
Volledig artikel weergeven
16-01-2024 17:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 128 Weergaven
Beste klant, Dinsdag 16 januari leveren wij een update van de Import & Export module. De update bevat opgeloste ondersteuningsitems. Zie de bijlage voor details.
Volledig artikel weergeven
16-01-2024 17:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 105 Weergaven
  Raadpleeg hier het document
Volledig artikel weergeven
12-01-2024 10:02 (Bijgewerkt op 12-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 200 Weergaven
Dinsdag 16 januari voeren wij een update uit op de module Tijdregistratie. Voor de details verwijzen wij naar de releasenotes in de bijlage.
Volledig artikel weergeven
12-01-2024 13:55
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 140 Weergaven
In lijn met de eerder toegepaste update voor bestaande Visma.net HRM klanten op 6 januari (raadpleeg update 1.141.04), zullen wij op 13 januari aanstaande de automatische salarisaanpassing uitvoeren voor onze recent naar Visma.net HRM gemigreerde klanten in de sector Primair en Voortgezet Onderwijs. We voorzien dat alle berekeningen tegen de ochtend van 14 januari zijn voltooid en dat de resultaten dan beschikbaar zullen zijn.
Volledig artikel weergeven
11-01-2024 13:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 82 Weergaven
Beste klant, zaterdag 13 januari leveren wij een update uit op de module Declaraties. De update bevat een tweetal opgeloste support items. Zie voor details de bijlage.
Volledig artikel weergeven
11-01-2024 12:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 212 Weergaven
Op 13 januari staat er een update gepland voor de module persoonsgegevens. Deze update bevat een aantal opgeloste support items. Voor meer details zie de bijlage.
Volledig artikel weergeven
10-01-2024 12:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven
In deze update is de volgende wijziging aangebracht: Twee herstel opties voor 'Document bijwerken' taken in het document niet kan worden gevonden. De herstel opties zijn alleen beschikbaar indien de gerelateerde taak automatisch werd voltooid toen het verzuim werd geïmporteerd. 
Volledig artikel weergeven
09-01-2024 17:17 (Bijgewerkt op 10-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 400 Weergaven
In deze release komt de volgende : Verlof  Verlof Setting We hebben een nieuwe verlofinstelling geïntroduceerd: 'Verlofdefinities die in boekgroepen worden gebruikt verbergen'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle verlofdefinities die al bestaan ​​in een boekgroep verborgen voor de gebruiker in het scherm Verlofaanvraag. Deze nieuwe instelling staat standaard op inactief. Ook in deze versie zijn 4 ondersteuningsitems opgelost. Raadpleeg de bijgevoegde release-opmerkingen voor meer informatie.
Volledig artikel weergeven
17-11-2023 15:22 (Bijgewerkt op 08-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 281 Weergaven
Het genereren van een werkgeversverklaring met Visma.net HRM - E-dossier incl. de handleiding.   Hieronder vind je de nieuwe versie van 2024.   Update:  4 januari  Er zijn kleine aanpassingen in het document gemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-10-2021 08:56 (Bijgewerkt op 04-01-2024)
 • 20 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 5103 Weergaven
Op 6 januari staat er een update gepland waarin de nieuwste salarisschalen voor de CAO primair en voortgezet onderwijs 2023-2024 worden geïmplementeerd. Inclusief in deze aankondiging zijn de releasenotes HRM 1.141.04 en de brondocumentatie voor de CAO-schalen. Deze update zal een automatische salarisaanpassing uitvoeren zodat het salaris bij de betreffende medewerkers gecorrigeerd wordt. 
Volledig artikel weergeven
19-12-2023 12:03 (Bijgewerkt op 02-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 434 Weergaven
Deze release bevat een tweetal kleine verbeteringen in de validatie van het minimumloon in de sectie Periode Salaris en de Proefloonstrook.    
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 13:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 325 Weergaven
Bijgaand de release notes behorende bij Visma.Net HRM versie 1.141.00  /  2 dec 2023.   Ben je geinteresseerd in de verschillen t.o.v. de concept release notes, dan kun je die nalezen in een van de opmerkingen hieronder. 
Volledig artikel weergeven
22-11-2023 18:24 (Bijgewerkt op 29-11-2023)
 • 9 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1695 Weergaven
Release notes Mobiele App  Visma.Net HRM  versie 10.0 Android / IOS Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan: de nieuwe app versie 10.0!   In deze update: Nieuw logo bij openen Brandstoftype bij kilometerdeclaratie Technische verbeteringen Aankondigingen toekomstige app release
Volledig artikel weergeven
22-11-2023 08:36 (Bijgewerkt op 22-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven
Labels