Mijn Communities
Help
Reyhan Altintas
CONTRIBUTOR ***

Declaratie onkosten

door Reyhan Altintas
Status: Niet ingepland

Binnen ons organisatie worden de declaraties niet door de leidinggevende goedgekeurd maar door een ander functionaris. Bij twijfel wordt de declaratie doorgestuurd naar leidinggevende om goed te keuren.

In de Youforce app heb ik niet de mogelijkheid om een declaratie door te sturen naar een leidinggevende. Het is wenselijk om de functionaliteit doorsturen naar toe te voegen in de app

1 Opmerking
door Bastiaan Friederichs
Status changed to: Status: Niet ingepland

Hi @Reyhan Altintas ik heb geen plannen voor een dergelijke escalatie-methode.
In het initiele onderzoek ben ik wel een paar workflows tegengekomen die hier iets van weg hebben, maar die kon ik op 2 handen tellen.

In geval van twijfel klinkt persoonlijk overleg tussen de betreffende functionaris en leidinggevende ook als zeer acceptabel voor mij...