Mijn Communities
Help
Former Member
CHAMPION ***

Seniorenverlof en Extra Seniorenverlof via SelfService naar HRcore (SLSR-I-115)

door Former Member
Status: Afgewezen

De oude BAPO kan via Selfservice automatisch worden doorgezet naar HRcore. Bij Seniorenverlof en extra seniorenverlof kan dit (nog) niet omdat de rubrieken nog niet gekoppeld zijn. Dit is volgens Raet een wens, maar ons inziens een vereiste. Waarom kan de BAPO wel en het Seniorenverlof niet terwijl dit in hetzelfde scherm gemuteerd moet worden (onder verschillende tabs, nl. Aanvullend Budget en Extra Budget. Overigens zijn deze benamingen onduidelijk.

1 Opmerking
door Wijnand van Plaggenhoef
Status changed to: Status: Afgewezen
Alsnog bedankt voor het aanmaken van dit idee.
 
Toen dit idee werd aangemaakt werkte Self Service voor de volgende 3 systemen:
  • HR Core Business (zakelijke markt)
  • HR Core Education (primair- & voortgezet onderwijs)
  • HR Core Beaufort (publieke markt)
Inmiddels is Self Service foor HR Core Business onderdeel van Visma|YouServe. Voor primair- & voortgezet onderwijs wordt alle focus gelegd in de nieuwe oplossing met Visma.net.Dit betekent dat we in de doorontwikkeling van Self Service focussen op ideeën die samenwerken met HR Core Beaufort. Daarom wordt dit specifieke idee voor HR Core Education / HR Access afgewezen.
 
Voor meer informatie verwijs ik graag naar HR Core Education maakt plaats voor Visma.net HRM & Payroll.