Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Endring av logging til loggfiler

av Anonymous
Status: Akseptert

 

1. Klokkeslettet som skrives til filen oppdateres ikke om man kjører synkronisering flere ganger. 

Nedenfor vises eksempel fra synkronisering kjørt klokken 14:20, men loggfilen viser 12:17:39

Dette gjør feilsøkingen veldig vanskelig. 

  

2. Ved synkronisering av betalingslinjer fra VB til Webfaktura skrives to linjer for hver betalingslinje fra VB, men det kommer ikke fram hvilken linje den har synkronisert. 

Det hadde vært veldig kjekt om man her f.eks kunne se hvilken motref eller bilagsnummer eller kunde de forskjellige betalingslinjene gjelder. Dersom man bare har et par betalingslinjer, er det selvsagt ikke noe stort problem, men dersom man skal synkronisere over data for et helt år, eller flere år, må vi kunne vite hva som feiler. 

 

3. Det samme (som punkt 2) gjelder når det dukker opp feilmelding, som vist nederst her.

Det kommer fram at det er noe som er feil, men det er ingen indikasjon på hvilket bilag det gjelder. 

 

Dette, samlet, gjør at jeg i dag har brukt 3 timer på feilsøking på noe som kunne vært avklart på et kvarter. 

 

 

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Calling GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Finished GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Calling GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Finished GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Calling GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Finished GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Calling GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VB.Exchange.InvoiceStatus (null) - Finished GetCustTransPayment

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VismaWebFaktura.WebFakturaObjects.LoginCredentials (null) - Invoicia ClientId set to: '5530' Caller Method: GetCredentialsForWebInvoice

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] INFO  VismaWebFaktura.WebFakturaActions (null) - ERP ClientId: 501006 WebFaktura ClientId: 5530

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] ERROR WebFaktura.Exchange.NewBackend (null) - System.FormatException: Input string was not in a correct format.

   at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)

   at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)

   at System.Convert.ToInt32(String value)

   at WebFaktura.Exchange.NewBackend.<>c.<WEBPaymentConfirm>b__12_1(Payment x)

   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()

   at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)

   at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)

   at WebFaktura.Exchange.NewBackend.<>c__DisplayClass12_0.<WEBPaymentConfirm>b__0(ISyncContract syncContract)

   at WebFaktura.Exchange.ServiceTool.SafeService`1.Use(IBackEndCredentials credentials, UseSafeServiceDelegate`1 codeBlock)

   at WebFaktura.Exchange.NewBackend.WEBPaymentConfirm(Payment[] payments, WebFakturaLogonCreds logon)

2018-01-17 12:17:39,298 [PID: 6676] [1] DEBUG VismaWebFaktura.WebFakturaActions (null) - updated lastImportDate: 17.01.2018 14:26:59

1 Kommentar
av Svein Holanger
Status changed to: Status: Akseptert

Vi tar dette med oss i nye versjoner av Sync'en.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"