avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Webfaktura

Finn informasjonen du trenger om Visma Webfaktura - innenfor alt fra e-faktura, til innbetalingsinformasjon, til repeterende fakturering. Snakk med andre brukere, og finn nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Se kort video som viser WebFaktura i visma.net.
Vi har fått informasjon fra vår leverandør at abonnementene til våre klienter i Webfaktura nå bli automatisk økt dersom de overskrider antall fakturaer i eksisterende abonnement. Men dette skjer uten at vi som byrå får noe som helst varsel, som gjør dette problematisk for oss siden vi fakturerer våre klienterfor tjenesten. Leverandøren sier at Visma oppgir at denne funksjonen for varsling til byrået pr i dag ikke er lagt til, og at de ikke vet når den vil komme.Denne funksjonen er nødt til å komme på plass snarest, da det vil være umulig for oss å holde øye med abonnementene til klientene dersom vi ikke får noe varsel. Noen av klientene gir beskjed til oss når varselet om at man har få fakturaer igjen, men ikke på langt nær alle.Håper Visma kan komme med en tilbakemelding på dette.
Legger inn et ønske på vegne av en kunde om at faktura og vedlegg blir samlet i en fil når det sendes på epost. Kunden har fått tilbakemelding fra sine kunder om at det blir feil ved innlesing i deres system når dette kommer som to filer. De blir sikkert lest inn som to faktura. Er vel veldig systemavhengig hvor enkelt det er å fange opp dette og slå sammen to dokumenter til ett.
Eksport av tenester til utlandet skal registrerast med eiga avgiftskode i økonomisystemet.Webfaktura eksporterer med avgiftskode null (eller avgiftskode 9 i vårt tilfelle som bruker Visma DI).Dette medfører at fakturaene som blir oppdatert i økonomisystemet må bokførast på nytt med ny avgiftskode.Dette er ualminneleg tidkrevjande. Og framstår som meiningslaus tidsbruk.Ønsket mitt er at vi kan velje korrekt avgiftskode i Webfaktura slik at denne blir overført til økonomisystemet korrekt.Eg har fått meldt inn denne feilen til support. Svaret er at Visma er klar over "feilen", men ikkje blir prioritert.Geir Høydalsvik
HeiNår vi oppretter nye klienter i Webfakturering er "Bruk KID" automatisk påslått.Ønsker at denne ikke skal være automatisk påslått når vi oppretter nye klienter.Dette kan potensiellt få store følger for kunden, da de nødvendigvis ikke har noen OCR avtale eller avtalen de har ikke er ihht den KID som det automatisk settes opp at de har. (Ant. tegn kunde = 6)
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (182)