avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
PARTNER

Slå sammen faktura og PDF ved sending på mail

Status: Prioriteres ikke

Legger inn et ønske på vegne av en kunde om at faktura og vedlegg blir samlet i en fil når det sendes på epost. Kunden har fått tilbakemelding fra sine kunder om at det blir feil ved innlesing i deres system når dette kommer som to filer. De blir sikkert lest inn som to faktura. Er vel veldig systemavhengig hvor enkelt det er å fange opp dette og slå sammen to dokumenter til ett. 

2 Kommentarer

Hei. Dette har vært drøftet hos oss flere ganger og konklusjonen er at vi ikke ønsker å slå sammen disse dokumentene. Disse filene skal være separate hvis fakturaen blir sendt elektronisk i henhold til EHF-formatet, så AutoInvoice må motta disse hver for seg. Det er også en riskiko for at PDF-filene blir korrupte ved en slik sammenslåing. Derfor har vi konkludert med å ikke gjøre dette.

Vår erfaring er at de som ønsker å motta disse i en fil, ønsker det slik fordi de vil scanne det og oppbevare det elektronisk. Da vil de som regel også ha mulighet til å motta fakturaen i EHF-format direkte, og da er problemet løst.

PARTNER

Jeg gir kunden tilbakemelding om dette. At hvis de sender elektronisk istedet så vil ikke dette være et problem for mottaker.