Mine områder
Hjelp

Spesifikasjon av gebyrer på innbetalinger / Overføring av gebyrer til Visma Business

av Jonas Christensen - Azets
Status: Stem - Vi vurderer!

Use case og oppsummering: En kunde mottar betaling, der avsenders bank har belastet et gebyr. Dette gebyret ønskes synliggjort og behandlet (bokført) så effektivt som mulig. Informasjon om gebyrbeløp, nettobeløp (eks. gebyr) og bruttobeløp er allerede tilgjengelig i XML-fil som overføres mellom Visma.Net Autopay og Visma Business. Denne informasjonen ønskes synliggjort og brukt i bunt og bilag for effektiv bokføring. Pr. i dag må betalinger korrigeres og gebyrlinje legges til manuelt.

 

---

Detaljer:

I Autopay får man kun en indikasjon på at et gebyr er belastet. Kolonne uten header (1) viser betalt beløp (brutto), mens kolonne Amount (2) viser netto, overført beløp eks. gebyr. 

2019-12-11 15_24_20-Window.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved overføring av denne innbetalingen til Visma Business, framkommer beløpene igjen i informasjonsvinduet Betalingsinformasjon, denne gangen som "Overført beløp" (nettobeløpet) og "Valutabeløp" (bruttobeløpet). Det er imidlertid valutabeløpet som fremkommer på bilagslinjene.

 

VismaBusinessBuntOgBilag.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi videre i Autpay-loggen (XML) i Visma Business, framkommer gebyrbeløpet eksplisitt i nodene "Charges" og "ChargesDeducted". I tilfeller der "ReceivedAmount" og "PaidCurrencyAmount" avviker, ønskes "Charges" splittet ut på egen bilagslinje. 

 

VismaBusinessAutoPayLogXML.png

2 Kommentarer
av Jonas Christensen - Azets

Hei,

 

Er det noen fra Visma som leser dette og har kommentarer til innsendt ønske?

 

Mvh. Jonas

av Jonas Christensen - Azets

Gledelig at dette ønsket er tatt til følge i versjon 15.00. Under følger et utdraget fra Release notes som omhandler dette punktet. Statusen til denne idéen bør nå endres 🙂 

 

--- Fra Release Notes til v. 15.00:

Postering av gebyrer

Det er lagt til en ny parameter for Lag bilagslinjer hvis gebyr fra inngående betaling fra Visma.netAutoPay under feltet EBF-behandling. Når denne velges, posteres gebyrer når inngående betalinger importeres. Gebyrer posteres hvis de er spesifisert under taggen <ChargesDeducted> i importfilen. Alternativt vil gebyrer posteres hvis verdien i <PaidCurrencyAmount> er høyere enn beløpet i taggen <ReceivedAmount> (noe som innebærer at kunden har betalt mer enn det vi har mottatt). Forskjellen vil betraktes som gebyrer (valutaen må være identisk for begge beløpene).

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"