cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

OCR tolkning av ordre I dokumentsenter og overføring til Visma Global

by Glenn Ulverud
Status: Åpen
Hei, jeg har et forslag til ny funksjonalitet i dokumentsenter/Visma Global som tar i bruk eksisterende programvare for å automatisere ordreregistrering fra kunder.

Dokumentsenteret tolker i dag inngående faktura fra leverandører før overførsel til Visma Global. Hvorfor kan man ikke også bruke Dokumentsenter ved mottak av ordre fra kunder? Besparelsen i tid og arbeid er stor for oss som mottar en god del ordre på mail (pdf). Det er meget kostbart å skulle lage egne løsninger for OCR tolkning og import av dokumenter (via CSV filer).