cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

PARTNER

Synliggjøre hvilket beløp man godkjenner i godkjennings-boksen

by agutvik
Status: Accepterad

I godkjenningsboksen står det " VIl du virkelig godkjenne denne betalingen?" - hadde vært greit om det under kunne stått summen på det man godkjenner. Har fått tilbakemelding fra en bruker om at hvis mange bunter til godkjenning hadde det vært greit å se summen på det man godkjenner. 

1 Comment
by Ramon H. Iversen
Status changed to: Status: Accepterad

Vi kan si oss enige og vil se på dette i løpet av høsten.