Mine områder
Hjelp

Standard ansvarsenheter ved timeregistrering

av Oddbjørn Mangrud
Status: Stem - Vi vurderer!

På kundekortet i Visma Lønn kan en legge inn standard Ansvarsenheter på den ansatte. 

Dette kommer opp på reiser i Visma Expense og hva jeg forstår så blir disse også brukt når en registrerer timer i Visma Calendar hvis en ikke registerer en ansvarsenhet når man fører timen, men hvilken ansvarsenhet som blir brukt mot Visma Lønn synes ikke. 

Så mitt ønske er: 

De ansvarsenhetene som ligger som standard i Visma Lønn på den ansatte og som i dag og ligger i MasterData, de skal komme opp som standard når en ansatt registrerer timer. 

 

Da er det opp til den ansatte å heller endre på denne oppføringen og en har kontroll på hvor timene blir belastet. 

 

5 Kommentarer
av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Akseptert

Det er riktig som du skriver. Kun om timer skal føres på andre avdelinger og/eller prosjekter (osv) at det må angis. Ellers havner det automatisk på den ansattes standard-opplysninger.

av Oddbjørn Mangrud

Gunnar: 

Kan dere sørge for at det som er valgt som standard ansvarsenheter på den ansatte vises i timeregistreringsvinduet og ikke bare blanke ruter? 

Og ønsker fortsatt at ikke aktuelle ansvarsenheter kan skjules.  

Timereg.png

 

av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Åpen

Hei du, takk for innspill.

Muligheter for å skjule ansvarsenheter du ikke bruker, samt å si at enkelte felt er obligatorisk - vil komme om ikke lenge.

Ansattes faste avdeling trengs ikke angitt, det kommer på transen selv om det ikke visuelt vises. 

av Oddbjørn Mangrud

Så bra at noe av dette kommer. 

Men vi er jo avhengig av at den ansatt kan se i timeregistreringen hvilke verdier som ligger som standard på de forskjellige ansvarsenhetene. 

Og det bør ikke være veldig vanskelig å få det speilet fra ansattkortet og til timeregistreringsvinduet. 

På enkelte kunder kan standardverdier på ansvarsenhet endres fra dag til dag, og da må det kunne vises når de registrerer timen hva som nå er standard. 

av Owe Bernt Robertsen

Mulig dette er løst fra Visma Lønn, men det er ikke løst pr. dags dato i Huldt & Lillevik

Dersom de ansatte ikke velger Avdeling/Prosjekt blir disse "blanke" og overført slik også.

Her burde standard R1,R2,R3 få standard verdier fra dimensjon fra ansatte kartotek.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"