Mine områder
Hjelp
MaritH3
CONTRIBUTOR **

Visma.net Calendar - fraværsrapportering

av MaritH3
Status: Åpen Idé

Fraværsstatistikken bør kunne skrives ut der det skilles mellom korttid- (egenmeldt fravær) og langtidsfravær (f.eks. sykemelding ) + skille på kjønn

Slik den er nå forteller den lite når vi skal rapportere fraværsprosent

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"