Mine områder
Hjelp
August2023
CONTRIBUTOR **

i Saldoliste bør det gå an å ekskludere bilagskorreksjon, slik at saldo stemmer med kontoutdrag

av August2023
Status: Stem - Vi vurderer!

visma.net financials

 

i Kontoutdrag er standard visning at bilagskorreksjon ikke vises. Men derimot i Saldoliste er standard visning at alle bilag inkludert bilagskorreksjon vises, dvs. "Sum debet" og "Sum kredit" inkluderer beløp som er fra korrigerte bilag og korreksjonene. Dette er en større ulempe enn det kanskje høres ut som. Eneste måte å få ut saldobalanser og kontoutdrag som stemmer overens, er å ta ut kontoutdrag som inkluderer bilagskorreksjon. Dette er uheldig spesielt når man er ny i visma.net og gjør mange feil og korreksjoner. Og det er problematisk av andre grunner også. F.eks.:

 

- Hvis du i en due diligence skal sende til motparten utskrift av saldobalanser og hovedboktransaksjoner, så blir du nødt til å sende med hb-utskrift av alle transaksjonene, evt. prøve å forklare hvorfor ikke sum debet/kredit stemmer overens med summen av transaksjoner. 

 

- Til konsernregnskapet (og til mange andre formål) er det fordelaktig å kunne ta ut en saldoliste som er renset for korreksjoner. Jeg jobber i et ganske stort konsern med hundrevis av selskaper, og vi har lagt opp en felles saldobalanse som er designet slik at den kan brukes direkte til å produsere noter til konsernregnskapet. Eksempelvis anleggsmidler er splittet opp i tilstrekkelig antall kontoer, tilsvarende spesifikasjonen som trengs til notene, og akkumulerte avskrivninger er skilt ut på egne kontoer. Dermed er i prinsippet "sum debet" for f.eks. konto 1100 forretningsbygg lik periodens tilgang av forretningsbygg. Sum kredit = avgang. Sum kredit på konto 1101 akk.avskr.forretningsbygg er lik periodens avskrivninger knyttet til forretningsbygg. Dermed kan man veldig enkelt lage anleggsmiddelnoten for hele konsernet, mye enklere enn å summere opp notene til selskapsregnskapene. Men, når "sum debet" og "sum kredit" inkluderer bilagskorreksjon, så lar ikke dette seg gjøre lenger. 

 

- Generelt for analyseformål /internrapportering er det uheldig at Sum debet og Sum kredit inkluderer bilagskorreksjon. 

 

Dette er såklart ikke et problem som kun finnes i visma.net financials. vi er vant med dette fra de gamle regnskapssystemene. Men det hadde vært en kjempefordel om det kom på plass. 

1 Kommentar
av Runar_Gulbrandsen
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!
 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"