Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Gjør det mulig å legge inn negative beløp for refusjon som utlegg!

av Anonymous
Status: Åpen Idé

Det skjer svært ofte at våre ansatte må kansellere sine reiser eller endre på reiser på grunn av endringer i planer eller reiserestriksjoner og det er svært uheldig at en da ikke kan legge inn beløp for refusjon dersom en tidligere rapportert reise skulle bli refundert. Alternative løsninger krever mye merarbeid for ansatte som rapporterer og ansatte som registrerer utlegg, i tillegg til risiko for manglende registrering av refusjoner for arbeidsgiver. 

Det er et dårlig alternativ og be de ansatte vente med utleggsrefusjon til reisen har skjedd da dette kan være store reiseutgiftssummer som kan være vanskelig for den ansatte å bære selv. 

Vi håper dere vil prioritere å få på plass denne funksjonen så snart som mulig! 

6 Kommentarer
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Mener du at ansatte har sendt inn og fått refundert reiseutlegg før selve reisen er gjennomført?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Ja med frekvensen på refusjonene våre og stadig utfordringer med corona osv. har dette vært hensiktsmessig. Problemet er nok mer midlertidig enn uttrykket over.. 

 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Foreslår da en rutine så ingen reiseutlegg refunderes før reisen er gjennomført. Bruk da heller reiseforskudd om nødvendig tenker jeg.

Gøran Habberstad
CHAMPION *
av Gøran Habberstad

Vi har samme problematikken med kredittkort som er knyttet inn i Expense. Her skiller ikke systemet på trekk og refusjon, noe som medfører mye ekstraarbeid da transaksjonen blir dobbelt i stedet for utlignet.

ago123
CONTRIBUTOR *
av ago123

Støtter forslaget til Sylvia, og har akkurat samme utfordring som Gøran Habberstad skriver i sin kommentar over. Utfordring med kredittkort som er knyttet inn i Expence og et system som ikke skiller på trekk og refusjon. Vi håper på snarlig endring ift dette.

marianne pettersen
CONTRIBUTOR **
av marianne pettersen

Hei. Har det blitt en annen løsning på dette nå? Vi får også stadig refusjoner inn på kredittkortet som vi ikke da får lagt riktig da det ikke er mulig å registrere minus beløp. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"