cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Mulighet for felt «Reiserute» for egenopprettede utleggstyper

by Katrine S
Status: Stem - Vi vurderer!

Ønsker mulighet til å velge å inkludere felt for «Reiserute» også for egne utleggstyper.

 

Ved å velge standard utleggstype «Flybillett», «Tog», «Taxi» etc. får vi i dag opp felt for «Reiserute». Om man oppretter egne utleggstyper er det ikke mulig å få opp dette feltet per i dag. Ønsker at det er mulig å velge å inkludere feltet «Reiserute» også for egenopprettede utleggstyper.