Mine områder
Hjelp
Marianne Heldal
CONTRIBUTOR ***

Endre reiseregning

av Marianne Heldal
Status: Åpen Idé

Ansatt har lagt inn reiseregning for  betalt flybillett på reise frem i tid. Det var naturlig for den ansatte å legge den til reise samsvarende med flytidene. Reiseregningen ble godkjent og utbetalt før reisen startet da det er urimelig at ansatt skal forskuttere store kostnader. Etter reisens slutt får den ansatte ikke redigere reisen eller legge inn ny reise i samme datointervall (8 dager) for å kunne legge inn resterende utlegg samt beregne diett på korrekt periode. På chatsupport for jeg opplyst at reisen må legges til et annet tidspunkt. Dette blir jo direkte feil! Det blir også vanskelig hvis andre tidspunkt også inneholder andre kortere eller lengre reiser. Jeg vet ikke om det også er link til kalender hvor det kan være annet fravær sykdom/syke barn eller ferie som kan komme i konflikt med tidspunkt reiseregning nr. 2 må legges inn.  Det ville også være en fordel også om planlagt reise kunne vises i kalender slik at kolleger kan ta hensyn til dette i sin planlegging av fravær fra kontor ved jobbreise eller ferie. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"