Mine områder
Hjelp
Anita BR
CONTRIBUTOR **

Kopi av lønnsslipper

av Anita BR
Status: Akseptert - Ikke Planlagt

Ønsker en mulighet for å få tatt ut flere lønnsslipper på en bestemt ansatt uten å måtte klikke inn på hver enkelt lønnskjøring 🙂

19 Kommentarer
Anne Stegavik Bjørnerås
CONTRIBUTOR **
av Anne Stegavik Bjørnerås

Dette savner også vi.  Veldig tungvint som det er i dag med å må gå via lønnskjøringer for å få tatt ut en lønnsslipp.  Det skulle vært mer som det var i H&L Lønn - der var det bare å ta ut fra periode til periode på ansatt.

Anne Liv Skjeggedal
CHAMPION *
av Anne Liv Skjeggedal

Ja, dette bør på plass.

Det blir veldig mye klikking for å ta ut flere lønnslipper pr ansatt 😞 

Therese A1
PARTNER
av Therese A1

Ja, dette må på plass. Utrolig tungvint slik det er pr i dag. 🙂

av Morten A. Karlsen

Hei Anita. Kan du beskrive når du har behov for dette?

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Det var et litt rart spørsmål. Det skjer ganske ofte at man må gå tilbake og kontrollere hva som er gjort på tidligere lønnskjøringer. Det være når det er foretatt trekk, om trekk er gjort, input av forskjellige lønnsarter. Vet at dette er mulig å sjekke på andre måter, men når man skal forklare for en ansatt hva og når noe er gjort, er det enklest å se på lønnsslippen.

Når dette er lett tilgjengelig i de andre lønnssystemene, er det rart at dette er noe Visma ikke har sett behovet for i Payroll

Anne Liv Skjeggedal
CHAMPION *
av Anne Liv Skjeggedal

Det er også flere instanser som ønsker kopi av lønnslipp ved refusjoner.

Anita BR
CONTRIBUTOR **
av Anita BR

@Morten A. Karlsen  Vi må legge ved kopi av lønnsslipper når vi sender inn bl.a refusjonskrav av ulike tilskudd/refusjoner. Da er det utrolig tungvint å klikke inn på alle lønnskjøringer. I H&L var det veldig lett å velge hvilke lønnslipper man ville ta ut på en eller flere ansatte, ønsker det samme i Payroll 🙂

Evy Klausen Mjølsnes
CONTRIBUTOR ***
av Evy Klausen Mjølsnes

Savner også dette. Mulighet for å velge ansatt og fra/til måned.

Olga Myrvold
CHAMPION *
av Olga Myrvold

Det er faktisk ganske ofte en trenger å finne kopi av en eller flere lønnsslipper. Det fungerte - meget tungvint - ved å gå på ferdige lønnskjøringer tidligere. Men er muligheten sperret helt i den "nye" payroll? 

Siv Saxerud
CHAMPION *
av Siv Saxerud

Vi også opplever at vi skulle ha kunnet skrevet ut lønnslipper lettere. Viser også til arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd. Her kan de kreve på utvalg av ansatte eller alle om for en lengere periode om de ønsker. Her kommer også inn det med bruk av riktig overtids sats på lønnslippene. 

 

  • 18-5. Opplysninger

(1) Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov skal når Arbeidstilsynet krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Arbeidstilsynet kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.

(2) Opplysninger som nevnt i første ledd kan også kreves fra andre offentlige tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikt som ellers gjelder. Opplysningsplikten gjelder bare de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.

 

Politi, skatteetaten, arbeidstilsynet og statens vegvesen hadde storkontroll langs veien og vi måtte sende inn lønnslipper på et utvalg av våre ansatte for en bestemt periode. Det gikk det med litt tid på. 

 

Som andre skriver over, så opplever vi også at andre instanser ber om kopi av lønnslipp. Revisor kan også be om å sjekke lønnslippene til et utvalg av ansatte opp mot kontrakt og timer.  

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Veldig bra oppsummert @Siv Saxerud 

Birgit Müller-Grefslie
CONTRIBUTOR **
av Birgit Müller-Grefslie

Jeg klarer ikke å finne lønnsslipper fra tidligere lønnskjøringer i det "nye" grensesnittet.

 

av Rune Sjølie1
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
av Rune Sjølie1
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
Nina2022
CONTRIBUTOR *
av Nina2022

Dette burde vært klart fra starten av!! Bare det å levere underlag til revisor tar en evighet.

av Rune Sjølie1

Hei!

Vi jobber med å få på plass en løsning hvor det skal være lettere å finne lønnsslipper pr ansatt.

 

Det ut til å være noen missforståelser ut å går her som vi tydligvis ikke har kommunisert godt nok.

Det er ikke slik at en ikke kan bruke gammelt og nytt grensesnitt om hverandre, tvert om, tanken er at en må bruke begge en periode. Disse kommer til å leve parallellt en god stund der ny funksjonalitet kun vil være tilgjengelig i det nye, som Digital inntektsmelding og oversikt alle lønnskjøringer fra alle selskap. Gradvis så vil og eksisterende funksjonalitet bli flyttet over til nytt grensesnitt

Olga Myrvold
CHAMPION *
av Olga Myrvold

Heldigvis at det er mulig å bruke gammel versjon fremdeles, Rune. Overrasker at dere igjen og igjen sliper ut "nyheter" som har mer mangler enn de forrige. Så må vel være bra at vi helt fra starten påpeker hva som mangler for brukere?

Ang digital inntektsmelding. Hvorfor den knyttet til calender? Hva med de selskaper som bruker den ikke? Eller med de ansatte som har ikke fravær men inntektsmelding skal sendes inn av diverse årsaker?

av Rune Sjølie1

Hei Olga!

Vi setter veldig pris på at dere påpeker hva som mangler!

Så er det slik at vi tenker at det er bedre å få ut nyheter så fort som mulig slik at de kundene som kan bruke det kan ta det i bruk så fort som mulig. Det er så mange forskjellige brukere der ute så er nok en del av det som oppleves som ufullstendig av noen er nok for andre. Og nettopp her er det supert med tilbakemeldingene fra dere om hva som mangler slik at vi i neste runde kan utvide funksjonaliteten slik at den passer for ennå flere brukere.

Idunhb
CONTRIBUTOR *
av Idunhb

Hvordan er status i denne saken? Blir det noen mulighet for å ta ut flere lønnsslipper per ansatt i et enkelt steg i overskuelig framtid? Mulig det er nevnt tidligere i denne tråden, men vi ser også dette behovet når vi arbeider med lønnsbudsjett og prognose. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"