Mine områder
Hjelp

Masseendre overførte feriedager

av Ingvild Fiskerstrand
Status: Stem - Vi vurderer!

Ønsker å kunne masseendre dager som skal overføres til neste ferieår i Calendar. Slik det er nå er det svært tidkrevende med mange ansatte.

 

Vi ønsker også mulighet for at de ansatte ikke får noen dager overført, at de begynner med 25 dager 01.01 hvert år. Enkelte kunder har mange ansatte som får godtgjørelse siden de har uføretrygd i bunnen som da ikke skal ha dager overført.

2 Kommentarer
av Stian Alexander Lie

det er også slik at det er begrenset hvor mye man har lov til å overføre, og dermed skal overskytende slettes (så er det heller ikke lov å utelate å gjennomføre ferie så man skal i utgangspunktet ikke komme i den situasjonen.)

 

https://www.visma.no/blogg/overforing-av-ferie-hvilke-regler-gjelder/

Gøran Habberstad
CHAMPION *
av Gøran Habberstad

Nei, det er ikke lov å slette ferie som ikke er avholdt selv om det er utover grensene.

 

"Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7."

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"