cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Oppdatering av Flexitidsaldo frem i tid

by Jens Erik Mjølnerød
Status: Implementert

Hei

Vi ser at en Flexitid (forbruk av timer) frem i tid ikke oppdaterer saldoen for den ansatte. Dette er et godkjent og attestert fravær og ville vel være naturlig at saldoen blir justert slik at den ansatte ser hvor mange timer som er tilgjengelig. Den ansatte kan f.eks ha godkjent alle timene og allikevel se ut til å ha mange timer til gode.

2 Comments
by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!

Skjønner bakgrunnen, Jens Erik. Samtidig er de jo ikke avholdt ennå. 

Beste hadde vært om man kunne se begge deler.  Vi får vurdere denne litt, snakkes.   

(feriedager teller med dager i fremtiden, således er ditt ønske i tråd med det)

CONTRIBUTOR **
by Tove Herlufsen1

Dette bør fikses raskt. Helt uoversiktlig for den ansatte når man legger inn avspass av flexitid frem i tid, mister helt oversikt over saldoen.