Mine områder
Hjelp
Lisbeth Antilla
PARTNER

Stopp fastlønn, også stoppe evt. andre faste lønnsarter

av Lisbeth Antilla
Status: Stem - Vi vurderer!

Hvis man benytter stopp fastlønn i forbindelse med sykmelding eller permisjoner, hadde det vært supert om man fikk opp spørsmål om man også skal stoppe de faste transaksjonene, evt. at de stoppes automatisk.

Naturalytelser, som fri telefon, samt personalforsikringer, skal kanskje fortsette(dog uten skattetrekk)

Andre trekk som f. eks kantinetrekk eller pensjonstrekk egen andel, må kanskje stoppes helt.

2 Kommentarer
av Anne Stine Kjelstad (Oppdatert ‎21-10-2021 14:13 ( )

Når man registrerer permittering i Employees hadde det vært tidsbesparende om man i samme bilde kunne satt en hake for at lønn skal stoppes fra en angitt dato, altså når lønnsplikten utløper.

Og det samme for aktuelle naturalytelser som eventuelt måtte bortfalle under permittering.

 

Det samme gjelder også for permisjoner uten lønn og sykepenger utbetalt fra NAV.

Disse statusene registreres i Calendar i dag og der i fra sendes eventuelle trekk basert på antall timer direkte til Payroll.

Vi ser for oss at vi hadde fått bedre oversikt over fravær som påvirker lønnen dersom disse registreringene kom innom Employees, altså i A-melding/Nav fanen, og at man der kunne definere hva som skal skje med lønnen og naturalytelsene til den ansatt under fraværet.

Er en ansatt permittert eller syk for en hele måned er det bedre med stopp i lønn feks, enn at enkeltdagene trekkes - da dette vil avvike fra aktuell månedslønn og fremstår forvirrende.

 

Det er også nyttig for den som skal kjøre lønnen å kunne kontrollere alt fravær under ett og ikke ved å hente noen rapporter i Calendar og eventuelt andre i HRM Analytics.

 

Vi ønsker med andre ord at fravær som påvirker lønn blir samlet på et sted der en samtidig kan avgjøre hva som skal skje med lønnen for perioden, mens man har den fullstendige oversikten foran seg.

Iren Gjengstø
PARTNER
av Iren Gjengstø

Kan være enig i at permitteringsinnstillingene i Employees bør få lønnseffekt som det foreslås, gjerne også med bortfall av naturalytelser. (Popup hvor man kan velge om/hvilke naturalytelser som bortfaller i perioden?). 

 

Jeg er derimot ikke enig i at alt fra Calendar i tillegg skal innom Employees for å lønnshåndteres. For meg fremstår det tungvint å ha fraværsoversikter to steder, både i Calendar og Employees. Etter min mening, er det bedre at det prioriteres å få inn Nav settingene i systemet, slik at man vet at alle registreringer i Calendar fører til trekk der det skal. 


Tanken i Payroll har jo vært at systemet skal gi lønn utover 16 dager hvis man i Employees har huket av for at man forskutterer sykelønn for den ansatte. Trekk skal skje automatisk fra dag 17 hvis man har huket av for ikke forskuttering.

 

Det som er forvirrende er at man har lagd automatisk trekk for alt ikke relatert Nav fravær, men ikke prioriterer å få ferdig Nav relatert fravær i tillegg. Dersom dette kommer på plass, så vil lønnsadmin kunne sjekke alt i Payroll - lønnskjøring som er det mest naturlige stedet å kontrollere at lønn blir korrekt. Da slipper man også manuelt arbeid med å stoppe fastlønn fra dag 17 eller under foreldrepermisjoner osv. Er man borte hele måneden, så vil systemet selv korrigere trekket til å aldri bli høyere enn fastlønnen. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"