Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Automatisk purremelding på manglende fullført dag

av Anonymous
Status: Akseptert

Det å få ansatte til å registere timer løpende er meget ressurskrevende om en ikke har hensiktsmessig systemstøtte. Vi har behov for å se verdien av for å se verdien av timeproduksjonen løpende; dag for dag. Dette slik at vi har sanntidsinformasjon om hvilke ansatte som feks måtte ha ledig tid. Ved løpende timeregistrering økes også kvaliteten på timeregistreringen til glede både for oss og for kundene; Beskrivelsene blir mer korrekte og timeforbruket mer reelt. I disse Coronatider er det et akutt behov, men det er et stort behov uansett. Det brukes alt for mye tid på å følge opp timefangsten.

 

Dette er noe Severa kunne ha løst meget enkelt: Severa har allerede flagget "Dag fullført". I brukerprofilen til den ansatte bør administrator kunne angi at om kl er blitt XX:XX og dagen ikke er registrert som fullført sendes det ut melding på 1) Epost 2) app'en 3) SMS 4) Kombinasjoner av alternativ 1-3. Om dagen ikke er registrert ferdigstilt innen klokkeslett YY:YY sendes ny purring, osv. Etter Z purringer sendes melding til Arbeidsleder og/eller andre roller/ressurser. Brukeren kan ikke selv slå av purringen, Administrator kan slå av purringen for en ressurs og kan også velge å ikke purre enkeltdager eller en periode.

 

En slik purrefunksjonalitet er helt avgjørende for selskaper med mange ansatte.

4 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Status changed to:

Hei,

Det ligger i roadmap å ha slike notifikasjoner. Vi vet ikke når dette kommer på plass, men vi ser absolutt at dette er et behov. 

I mellomtiden er det laget funksjonalitet i Project Management appen slik at brukerne kan sette på varsel. 

 

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-Project/I-Visma-net-Project-Management-app-en-kan...

Asgeir Karlsen
CONTRIBUTOR *
av Asgeir Karlsen

Dette er svært viktig å få på plass snarest mulig.

Arthur Kvalheim
CHAMPION ***
av Arthur Kvalheim

Dette hadde vært fantastisk. 

Det mangler også rapporter i PM/Severa som oversiktlig viser hvilke brukere som mangler fullførte dager. Dermed blir letteste  (eneste) måten å kontrollere på, å bla manuelt gjennom alle sine timelister og se om kalenderen er grønn.

Men en slik automatisk purrefunksjon som dette, med administratorbestemte parametre for perioder og hyppighet, hadde vært gull.

Asgeir Karlsen
CONTRIBUTOR *
av Asgeir Karlsen

Er det noe nytt i denne saken?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"