Mine områder
Hjelp
IdarAspmodal
CHAMPION ***

Bedre fasehåndtering ved bruk av prosjektmaler

av IdarAspmodal
Status: Åpen

Testet med å opprette et malprosjekt med en god del prosjektfaser. Når man knytter et malprosjekt til et eksisterende prosjekt, bør også estimat på timer og frister endres i takt med at prosjektets start settes.

 

Eksempel: fase 1 vet man skal ha 2 timer estimat og skal ha frist 7 dager etter fasestart. Fase 2 skal ha 5 timer i estimat og skal utføres fra 3 dager etter prosjektstart og i 14 dager.

 

Så det er altså slik at både varighet på fasene og fasestart etter prosjektstart bør bli overført til det prosjektet man velger å legge inn en prosjektmal på, i tillegg til at gantt-diagrammet med frister blir endret ut fra prosjektstart.

1 Kommentar
runarpe
CONTRIBUTOR ***
av runarpe

Hei,

Dette er vi også veldig interessert i å få inn, vi mener at fase-funksjonene og mal-funksjonene burde være vel så bra som MS project.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"