Mine områder
Hjelp
T Kroglund
PARTNER

Bruk av og visning av strukturer med delsum i tilbud (og ev.t faktura)

av T Kroglund
Status: Åpen
 

Det hadde vært greit med støtte for strukturer i tilbud/kalkye fasen. La meg prøve å forklare;

 

Ønsker å gi tilbud på ett system som inneholder kanskje både et x antall produkter og et x antall timer (tilbudsrader).

 

Dette blir jo en slags kalkye. Mitt utgangspunkt var basert på at en tilbudsmal kan består av et x antall komponenter. Alle komponenter i delsummen utgjør totalprisen. Det er kun totalprisen vi ønsker å vise i  tilbudet til kunde. Ønsker å skjule komponentsammensetningen, slik at kunden kun har systemprisen (delsum) å forholde seg til.

I dag er det slik at om man velger å skjule en tilbudsrad, så forsvinner tilbudsraden fra tilbudet og både kost og utpris reduserer deretter. Kunne ha tenkt oss at delsummen var uberørt av det man ønsker å skjule i ett tilbud til sluttkunde. Ønsker man å ta noe bort, kan man jo slette tilbudsraden, som man kan i dag.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"