cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Drill-down av KPI

by Ole Jørgen Larsen
Status: Stem - Vi vurderer!

Hei,

 

Banneret som viser oversikten over KPI'er i Severa er bra, og viser stort sett relevant og ønsket informasjon for brukere.

 

Opplevd verdi av disse KPI'ene hadde vært enda større dersom det var knyttet en drill down-funksjonalitet til dem - selv hvis funksjonaliteten kun var å åpne en rapport ved trykking på KPI. 

 

Mvh,

Ole

2 Comments
VISMA
by Tonje
Status changed to: Status: Stem - vi vurderer

Hei,

 

Det ligger i roadmap å gjøre endringer på dette. 

 

Mvh

VISMA
by Tonje
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!