Mine områder
Hjelp
T Kroglund
PARTNER

Kombinere bruk av tilbudsmaler og prosjektmaler for effektivt å etablere prosjekter

av T Kroglund (Oppdatert ‎17-02-2020 15:13 av T Kroglund PARTNER )
Status: Stem - Vi vurderer!

Ser på muligheten for å kunne kombinere bruk av tilbudsmaler og prosjektmaler. For å kunne overlevere ett kvalitetssikret tilbud fra salgsavdelingen til leveranse avdelingen i den hensikt å kunne klargjøre prosjektet til produksjon så effektiv som mulig basert på den strukturen og innholdet i det som salgsavdelingen har lagt opp til.


Vi har bestemte strukturer (delsummer) i tilbudet som danner grunnlag for den samme strukturen når de skal gå i produksjon (status vunnet). I tilbudet legger man inn antall av både timer og produkter. Delsummene danner da grunnlag for faser på dette prosjektet når de går i produksjon. Har for ordens skyld, etablert samme strukturer i både tilbudsmal og prosjektmal slik at de er like.
Overfører først grunnlag fra tilbud, slik at vi kan få etablert faser, timeestimat og produkter. For at prosjektet skal ferdigstilles, må vi etablere personene som skal bidra i dette prosjektet og til det er det etablert samme mal som man benytter i tilbudet.


For at man skal kunne overlevere ett prosjekt fra salgsavdelingen til leveranseavdelingen på en så effektiv måte som mulig, bør man unngå å måtte legge inn personene på nytt i fasene som kommer fra tilbud. Alle personer på fasene er forhåndsdefinert og det er en uholdbar metode og måtte legge disse inn manuelt, da de faktisk allerede er lagt inn i ett malprosjekt.


Vi ønsker en bedre funksjon for å kunne kombinere strukturene fra disse to malene i én og samme operasjon. Vi ønsker å kunne la salg overlevere prosjekter til leveranse på en mer effektiv metode enn den som er der i dag.

49.jpg

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"