cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION *

Kombinert søk

by Tomas Amsrud
Status: Stem - Vi vurderer!

Søkefunksjonen i Severa er veldig nyttig, og alltid vårt førstevalg ved å finner kunder og prosjekter. Men man kan ikke kombinere søketermer for prosjekt og kunde.

 

F.eks hvis vi ønsker å gå inn på "Kalender 2018" prosjektet på kunde "Tine".

Da kan vi søke på "kalender" eller "kalender 2018", men da vises veldig mange resultater siden det er mange kalender prosjekter.

Hvis man søker på "tine" så får man med en gang riktig kunde, men må da navigere videre på kunden for å finne prosjektet.

 

Det ville da vært nyttig å søke på "kalender tine", så ville den finne riktig prosjekt på riktig kunde. 

 

Det er altså "prosjekt" søk som her må endres, slik at den også søker mot kunde databasen. Minst et av søkeordene må da ha treff direkte mot prosjekt-databasen. Men søket vil da også gi treff hvis resterende søkeord (som ikke gir treff på prosjektet), gir treff mot en kunde.

 

Håper dette er mulig å gjennomføre.

2 Comments
VISMA
by Tonje
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!
 
CONTRIBUTOR ***
by Arthur Kvalheim i ACOS

Vi ønsker også dette, ettersom vi har flere prosjekter på hver kunde, og flere like prosjekter på mange kunder. Da er det veldig nyttig å kunne gjøre ett søk kombinert i kunderegister og prosjektregister.

En annen ting som også bør forbedres i søke-funksjonaliteten generelt i alle søkefelt i PM er:

  • Når man oppgir flere ord i søket, så søker PM på alt som inneholder disse ordene nøyaktig slik det er skrevet, i rekkefølge inkludert mellomrom. Den søker ikke etter treff på alle ordene uavhengig. 
  • Eksempel: Hvis et prosjekt heter "innføring av programvare", og man søker etter "innføring programvare", så vil ikke prosjektet vises i søkeresultatet.