Mine områder
Hjelp
T Kroglund
PARTNER

MÅLING AV LEVERANSE PRESISJON PÅ ETT PROSJEKT

av T Kroglund
Status: Stem - Vi vurderer!

MÅLING AV LEVERANSE PRESISJON PÅ ETT PROSJEKT
I prosjekter med kunder, jobber man hele tiden ut ifra når ett prosjekt skal ferdigstilles og overleveres til kunde. Både styret i egen bedrift og kundene er opptatt av å våre leveranse presisjon. I hvor stor grad klarer vi å overlevere prosjektene til våre kunder på avtalt tidspunkt.
I dag planlegges prosjektene med startdato og sluttdato. Sluttdato kan selvsagt endres av ulike årsaker, men det viktigste er at man hele tiden har et forhold til når ett prosjekt skal overleveres til kunde.

I PM i dag, kan man selvsagt lukke ett prosjekt, den dagen prosjektet er overlevert og på den måten få en dato for ferdigstillelse, men det er vanskelig å se dato lukket mot dato planlagt «lukket».
Å lukke ett prosjekt ved overlevering til kunde er også svært uhensiktsmessig, da det ofte skjer en del interne transaksjoner og andre avsluttende aktiviteter på ett prosjekt.
Får å kunne måle leveranse presisjonene i ett prosjekt trenger man ett ekstra datofelt i tillegg til det man har i tidsplanen på ett prosjekt i dag.


I tillegg hadde det vært interessant å få tilgang til disse datofeltene i KPI verktøyet for å kunne lage egne nøkkeltall knyttet til leveransen. I dag ser det ikke ut til at disse feltene er tilgjengelige i KPI verktøyet.
*Hvor mange dager over eller under er man i forhold til den planlagt tiden
*Av sum antall dager på prosjektets totale varighet – hvor mange % utgjør avviket

1 Kommentar
TonjeF
VISMA
av TonjeF

Hei,

Per idag kan du hente fram ulike datoer i rapporten for salg. Dato for faktisk levert er når prosjektet blir lukket.

 

VPM Datoer.PNG

 

Et alternativ kan være å benytte en prosjektstatus. Da får du muligheten til å få historikk på endringer på prosjektstatus:

 

status.PNG

 

 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"