Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

"Velg verdier" dropdown flere plasser

av Anonymous
Status: Åpen

Rapportene man kan lage er veldig fleksible i forhold til sortering og hvilke verdier som skal vises og i hvilken rekkefølge. Men inne på plasser med faste rapporter er det ingen tilpassingsmulighet.

 

Dette gjelder f.eks:

- Prosjektoversiktene inne på en kunde

- Direkte på "Kunder"

- Direkte på "Prosjekter"

- Direkte på "Salg"

 

Har ville det vært nyttig med en Velg verdier dropdown som på rapportene. Hvor man kan velge fra eller til kolonner. Og da også kunne endret rekkefølge på kolonnene hvis man ønsker det. 

 

Om dette kun skal endres av administrator, slik at valget blir standard for hele bedriften, eller at hver enkelt bruker kan endre for seg er jeg usikker på. Men ser et problem hvis alle tilpasser etter eget behov, at noen vil justere seg vekk, mens andre tilpasser perfekt. Da vil rutiner for hvordan man jobber vil bli forskjellige, som kan være uheldig.

 

prosjekter-med-dropdown.png

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"