Apgādes un realizācijas, pamatlīdzekļu, kases un bankas, līgumu uzlabojumi 610. versijā

autors Artūrs Ernštreits

Apgāde un realizācija

 

1. Rēķinu un pavadzīmju rindiņu Excel veidne

Rēķinu un pavadzīmju rindiņu Excel veidne papildināta ar kolonnu “Att. PVN samazinājums”. Turpmāk šo vērtību būs iespējams gan eksportēt, gan importēt dokumenta rindiņās. 

 

2. Pārdošanas priekšapmaksas dokumenta rindiņu Excel veidne

Pārdošanas priekšapmaksas dokumenta rindiņu Excel veidne papildināta ar tādām pašām kolonnām kā rēķinam par pakalpojumiem (piem., “Datums no”, “”Datums līdz” u.c. rindu kolonnas). Turpmāk šīs vērtības būs iespējams gan eksportēt, gan importēt dokumenta rindiņās. 

 

3. Debitoru saistību pārnešanas izdruka

Debitoru saistību pārnešanas dokumenta (Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Konvertācijas) izdrukas apakšjosla ar datiem papildināta ar “Uz puses apmaksas sadalījums”. Šo objektu var izmantot situācijās, kad debitora saistību pārnešanas dokumenta “Uz” pusē ir norādīts apmaksas sadalījums.  

 

4. PVN deklarācijas ievadformas izmaiņas

Sākot ar 01.10.2022. stājās spēkā jauna XML versija EDS dokumentam “PVN taksācijas perioda deklarācija”, kā rezultātā vairs nav nepieciešams aizpildīt datus par novirzītajām PVN pārmaksas summām.

Tādēļ PVN deklarācijas ievadformā (Horizon ceļš:
Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas) veiktas šādas izmaiņas:

 • no lappuses “PVN pārmaksas novirze” izņemti lauki “Novirzīt PVN pārmaksas summu citu nodokļu, nodevu vai noteikto maksājumu veikšanai”, “Pārmaksātā PVN summa par iekšzemē veiktiem darījumiem”, “Pārskaitīt PVN pārmaksas summu par pamatlīdzekļiem uz norēķinu kontu”, “Pārskaitāmā PVN summa”. Vēsturiskajām PVN deklarācijām šīs vērtības joprojām ir aplūkojamas sarakstā;
 • izņemta lappuse “Pieprasījums par PVN atmaksu”;
 • lappuse “PVN pārmaksas novirze” pārsaukta par “PVN pārmaksa” un lauks “Kredītiestādes konts” pārsaukts par “Bankas konta numurs”.

 

5. Pievienotie faili klienta aktivitātes ievadformā

Turpmāk klienta aktivitātes ievadformā (Horizon ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes) piesaistīto failu lappuse būs redzama jau ievades režīmā. 

 

6. Papildināts brīdinājuma apraksts klientu aktivitāšu sarakstam

Brīdinājuma aprakstā (Horizon ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumi -> Brīdinājumu apraksti) klientu aktivitāšu sarakstam saņēmēja e-pasta lauks papildināts ar šādām iespējām - "Atbildīgais.E-pasts", "Autors.E-pasts", "Klienta kartīte.E-pasts" un "Kontaktpersonas.E-pasts". 

 

7. Papildinātas publicētas atskaites

Publicēti jauni saraksti, kas pieejami Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”:

 • Horizon ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Priekšapmaksas piesaistes;
 • Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Priekšapmaksas piesaistes;
 • Horizon ceļš: Atskaites -> Realizācija -> Saistīto klientu atlikumi;
 • Horizon ceļš: Atskaites -> Metarēķini -> Metarēķinu kopsavilkums;
 • Horizon ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes.

 

8. Klienta kartīte - personas koda unikalitātes kontrole ar/bez defises

Pēc iedzīvotāju reģistra likuma personas koda formāts pieļauj izmantot personas kodu gan ar, gan bez defises. Piemēram, personas kods 210185-11111 un 21018511111 jāuztver kā viens un tas pats personas kods. Līdz šim šādi personas kodi tika uztverti kā divi dažādi personas kodi un sistēmā bija iespējams ievadīt divas klienta kartītes. 

 

Veiktas izmaiņas klienta kartītes (arī NĪP abonenta,  aprūpējamā, avansa norēķinu personas kartītes) lauka “Personas kods” unikalitātes mehānismā - turpmāk sistēma pārbaudīs vērtības gan ar, gan bez defises. Ja 7. simbols nav defise, tad personas kodā ievadītā vērtība tiek papildināta ar defisi un tiek pārbaudīts, vai šāds klienta ieraksts jau neeksistē un otrādi. 

 

Pamatlīdzekļi

 

Klientiem, kuri strādā vairāku nodokļu maksātāju režīmā, pamatlīdzekļu un ĀB pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikumos iekšējā kustība un norakstīšana ir pievienots iestādes lauks.

 

Kase un banka

 

1. Maksājumu sūtīšana uz banku

Maksājuma nosūtīšanas metodē ir iespējams norādīt noklusēto ceļu jeb mapes novietojumu, kur saglabāt eksportējamo XML failu. Šis novietojums tiek pielietots tajā brīdī, kad veic XML faila eksportu (Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sūtīt). Pie tam katrai bankai maksājuma nosūtīšanas metodē var norādīt savu novietojumu. 

Ja visas bankas apstrādā viens un tas pats cilvēks vai, ja vairāki lietotāji izmanto koplietojamu mapi, tad problēmu nav. Taču situācijās, kad uzņēmumā nav šādas koplietojamas mapes un vienu un to pašu banku vienlaicīgi apstrādā 2 dažādi lietotāji, tad sistēma attēlo kļūdas paziņojumu, ka lietotājam nav piekļuves šai mapei. 

Tagad maksājumu nosūtīšanas logs papildināts ar lauku "Novietojums", kurš tiek automātiski aizpildīts ar datiem no maksājuma nosūtīšanas metodes un to ir iespējams nomainīt. XML fails tiek saglabāts direktorijā, kura norādīta jaunajā laukā "Novietojums".

ArtrsErntreits_0-1670335398440.png

 2.  Veikti dažādi uzlabojumi jaunajā bankas importā

Veikti dažādi uzlabojumi jaunajā bankas importā, kas ir pieejams sākot ar 600.versiju (uzzināt vairāk par jauno bankas importu):

 • pievienotas papildu kontroles klienta/līguma piemeklēšanas konfigurācijā;
 • bankas importa ieraksta ievadformā lauks “MID” tiek attēlots un datu piemeklēšanā tiek izmantots tikai tad, ja ir ieslēgta MID funkcionalitāte;
 • bankas importa ieraksta ievadformā lauks “Adresāts” tiek attēlots un datu piemeklēšanā tiek izmantots tikai tad, ja ir aktīvs dokumenta veids “Aprūpes ienākošais maksājuma uzdevums” vai ja uzskaites parametros ir izvēlēta opcija  "Maksājumu uzdevumos rādīt lauku "Adresāts";
 • bankas importa ieraksta ievadformā vairs nav iespējams izvēlēties šādus dokumenta veidus - “Tiešais debets izejošais”, “Tiešais debets ienākošais”, “Nav atpazīts”;
 • bankas importa ieraksta ievadformā bankas pārvedumiem, memoriālorderiem, skaidras naudas dokumentiem un valsts kases vēstulēm pievienota klienta/līguma izvēles apstrāde;
 • bankas importa ieraksta izveides un labošanas notikumi papildināti ar dokumenta veidu;
 • papildināts klienta statusa noteikšanas algoritms;
 • mainot klientu, izmantojot darbību "Lauku labošana iezīmētajām rindām", klienta statuss importa ievadformā mainās uz "Lietotāja izvēlēts".


3. Aprites statusi bankas dokumentiem

Bankas dokumentiem pievienota iespēja uzstādīt aprites statusu caur sarakstu darbībām. Tāpat arī bankas dokumentu sarakstos ir iespējams izlikt izskatā kolonnas no objekta “Aprites statuss”. Aprites statuss pievienots šādiem sarakstiem:   

 • Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi;
 • Horizon ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti.

 

Līgumu uzskaite


Ģenerējot rēķinu no līgumsodu un kavējuma naudas saraksta (Horizon ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējuma naudas -> Darbības - Ģenerēt rēķinu), sistēma turpmāk atcerēsies pēdējo lietotāja izvēlēto dokumenta tipu.

 

Visi 610. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām