Darba samaksas un darba laika uzskaites uzlabojumi 600.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎30-08-2022 13:54 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Darba laika uzskaite

Uzlabojumi darba laika uzskaites dokumentu sarakstā web vidē

 

Lai nodrošinātu ērtāku darbu ar darba laika uzskaites dokumentu sarakstu web vidē (ceļš: HOP ->Darba laika uzskaite -> Dokumentu saraksts; Horizon web ceļš: Darba laika uzskaite -> DLU dokumentu saraksts), ir veikti šādi uzlabojumi:

  • saraksts ir papildināts ar laukiem “Dokumenta tipa nosaukums” un “Piezīmes”;
  • uzskaitvežiem ir nodrošināta iespēja dzēst darba laika uzskaites dokumentu sagataves, kas vēl nav nodotas saskaņošana;
  • veidojot jaunu darba laika uzskaites dokumentu, dokumenta veidi tiek uzrādīti Horizon dokumenta tipu secībā.

Darba samaksa

 

1. Integrācijas ar VID EDS API

 

Lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu uz VID EDS, Horion sistēmā ir pieejama EDS API integrācija, kas nodrošina iespēju automātiski nosūtīt dokumentus no grāmatvedības sistēmas uz VID EDS, kur dati tiek pārbaudīti un pieņemti.

 

Tas nozīmē, ka  vairs nav jāveic atskaišu saglabāšana XML formātā datorā ar mērķi tās manuāli augšupielādēt VID EDS (šāda iespēja sistēmā joprojām ir pieejama).

 

Papildus citiem dokumentiem, turpmāk, izmantojot EDS API servisu, no Horizon ir iespējams nosūtīt un iesniegt atskaiti Darba devēja ziņojums (VSAOI) uzreiz.

Uzzināt vairāk>>

 

2. Uzlabojumi paziņojumos, slēdzot tiesiskās attiecības

 

Lai izvairītos no kļūdām aprēķinos, ja sistēmā ir aktīvs uzskaites parametrs "Slēgt dokumentus, atbrīvojot darbinieku", turpmāk, slēdzot tiesiskās attiecības, tiks veikta pārbaude, vai personai sistēmā ir aktīvas darba nespējas lapas (gan ar beigu datumu, gan atvērtās) uz atbrīvošanas datumu.

 

 Ja tiesisko attiecību slēgšanas datums ir pirms darba nespējas lapas sākuma datuma vai tās laikā, sistēma neļaus tiesiskās attiecības noslēgt un attēlos brīdinājumu, ka personai eksistē prombūtnes dokuments. 

 

 

3. Piemaksu aprēķins, ja darba laika uzskaite ievadīta no fakta dokumentiem

 

Sistēmā ir nodrošināts piemaksu aprēķins ar zemāk uzrādītiem aprēķina veidiem, ja darba laika uzskaite veidota dokumentā “Darba laika uzskaite no fakta dokumentiem”: 

  • Summa prop.dienām (pa uzrādīto periodu DLU);
  • Summa prop.stundām (pa uzrādīto periodu DLU);
  • % no likmes prop.dienām (pa uzrādīto periodu DLU);
  • % no likmes prop.stundām (pa uzrādīto periodu DLU).

 

4. Lauku labošana iezīmētajām rindam algu dokumentos

 

Algu dokumentiem, izvēloties darbību Lauku labošana iezīmētajām rindām,  iespējams labot dimensiju un projekta laukus lappusē “Kontējumu precizējumi”.

 

Lai darbība būtu pieejama, kontroles un vides parametros  (ceļš: Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri)  punktā “Algas” jāaktivizē  parametrs - "Atļaut Kontējumu precizējumu iezīmētām rindām Algu dokumentiem".

 

 

5. Personu amatu datu izvēlne algu dokumentos

 

Vienādota darbība kā algu dokumenta aizpildē iegūt sarakstu ar tiem personas amatu datiem, kuri neatbilst dokumenta periodam, izņemot dokumentiem “Atvaļinājuma rezerves”, “Aprēķinātais algas parāds”, “Virsstundas periodā” un “Pastāvīgie ieturējumi”. 

 

Nospiežot peles labo pogu, izvēlnē vairs nav pieejami “Visi personu amatu dati”, bet, atverot personas amatu datu (PAD) sarakstu no lauka PAD nr., ir pieejams ķieģela filtrs, kuru atslēdzot, redz arī tos PAD, kuri neatbilst dokumenta periodam

 

 

6. Izmaiņas virsstundas periodā 

 

Uzlabota ātrdarbība dokumenta “Virsstundas periodā” aizpildē. Lai to realizētu, dokumentu saraksta izskatā vairs nav pieejams objekts AMATA DATI <Amd>.

 

Personāls

Amatu vietu imports no Excel

 

Atvieglots datu ielādes process. Turpmāk veicot amatu vietu importu no Excel, datus varēs importēt arī tad, ja amata vietas administratīvās struktūrvienības “No” datums ir nākotnē. 

 

Visi 600. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām