Elektroniskais paraksts no 01.10.2021.

autors Raita Reine

LVRTC no 01.10.2021. ir veiktas izmaiņas:   https://www.eparaksts.lv/lv/par_mums/Jaunumi/Par_eDokumetu_validacijas_izmainam_no_01102021.

 

To ietekmē pašlaik ir novērojamas problēmas Horizon elektroniski parakstot dokumentus (rēķinus, pavadzīmes u.c.), kā arī izmantojot atsevišķu banku tiešsaistes risinājumus - izejošo maksājumu pakas parakstīšana un nosūtīšana uz banku.

 

Tiks veikti labojumi un tad sekos informācija, kurās versijās/laidienos tie būs pieejami.

1 Komentārs

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām