Par obligātām sociālām iemaksām no 01.07.2021.

autors Anita Barbane

Sākot ar 01.07.2021., stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas nosaka, ka minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. 

 

Vai darba devējam būs pašam jārēķina šīs minimālās sociālās iemaksas?

, darba devējam nebūs jārēķina.

 

VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to VIDam.
Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām EDS. Tas būs speciāls paziņojums par summu, kura būs jāapmaksā, un darba devējam nevajadzēs precizēt summas par darbiniekiem atskaitē Darba devēja ziņojums.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas no saviem līdzekļiem veikt minimālās iemaksas. 

 

Kas jādara darba devējam? 

Jāiepazīstas ar nosacījumiem, pie kuriem VSAA darbiniekiem piemēros minimālās sociālās iemaksas, lai saprastu, kurās situācijās par darbinieku darba devējam būs paziņojums, un būs jānodrošina šīs iemaksas.

Piemēram:

- likums nosaka izņēmumus, par kuriem nepiemēros minimālās sociālās iemaksas

- minimālo soc.objektu piemēros proporcionāli tām darba dienām, kurās darba ņēmējs ir darba attiecībās ar darba devēju

- par darbiniekiem ar nepilnu darba laiku arī piemēros miniālo soc.objektu

- u.c.

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties:

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu

https://www.vestnesis.lv/op/2020/240A.18

https://www.youtube.com/watch?v=28tcjc50q9w

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/minimalas_vsaoi.pdf

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām